Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Συντάξεις

Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν εάν ζείτε και έχετε εργαστεί σε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία.

Ποιος καταβάλλει τη σύνταξή σας;

  • Σε κάθε χώρα διατηρείται το ασφαλιστικό σας ιστορικό έως ότου φτάσετε σε ηλικία συνταξιοδότησης.
  • Κάθε χώρα στην οποία έχετε ασφαλιστεί για τουλάχιστον ένα έτος θα σας καταβάλει σύνταξη γήρατος όταν φτάσετε στην ηλικία συνταξιοδότησης που προβλέπει η εθνική της νομοθεσία.  Για πληροφορίες σχετικά με μικρότερες περιόδους ασφάλισης, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις
  • Για παράδειγμα, εάν έχετε εργαστεί σε τρεις χώρες θα λάβετε τρεις ξεχωριστές συντάξεις γήρατος. 

Πώς υπολογίζεται η σύνταξή σας;

Η σύνταξή σας υπολογίζεται με βάση τις περιόδους ασφάλισής σας σε κάθε χώρα: το ποσό που θα λάβετε από κάθε μία από αυτές τις χώρες αντιστοιχεί στο διάστημα κάλυψής σας από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη συγκεκριμένη χώρα. Θα λάβετε ένα ανακεφαλαιωτικό σημείωμα (έγγραφο P1), το οποίο περιλαμβάνει τις αποφάσεις που έλαβε κάθε χώρα σχετικά με την αίτησή σας. 

Πού πρέπει να υποβάλετε αίτηση;

Ακόμα και αν έχετε εργαστεί σε αρκετές χώρες, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για τη σύνταξή σας στη χώρα όπου κατοικείτε, εκτός εάν δεν έχετε εργαστεί ποτέ εκεί. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στη χώρα όπου εργαστήκατε για τελευταία φορά. Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Αν αποφασίσετε να ζήσετε στο εξωτερικό μετά τη συνταξιοδότησή σας

Η σύνταξή θα σας καταβάλλεται ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής ή κατοικίας σας εντός της Ευρώπης (ΕΕ 27 + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Για να μάθετε τους όρους που ισχύουν σε άλλες χώρες, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις.

Μάθετε τα δικαιώματά σας ανά χώρα

Άλλες συντάξεις

Γενικά, οι κανόνες που εφαρμόζονται στις συντάξεις γήρατος εφαρμόζονται επίσης στις συντάξεις αναπηρίας και στις συντάξεις για επιζώντες συζύγους ή ορφανά.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, τα δικαιώματά σας στην υγειονομική περίθαλψή, την ηλικία συνταξιοδότησής σας και άλλα σχετικά θέματα. 

Κρατικές συντάξεις στο εξωτερικό (Η Ευρώπη σου)

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και την περίθαλψή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ (Η Ευρώπη σου)
Επικοινωνία με τον Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Επίλυση προβλημάτων με εθνική δημόσια υπηρεσία (SOLVIT)
Νομικές συμβουλές από την υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές»

Διαδώστε αυτή τη σελίδα