Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Emerytury

Następujące przepisy mają zastosowanie do osób, które mieszkają i pracowały w co najmniej jednym sposód krajów UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii.

Kto wypłaca Twoją emeryturę?

  • W każdym kraju przebieg Twojego ubezpieczenia zachowuje się do czasu osiągnięcia przez Ciebie wieku emerytalnego.
  • Każdy kraj, w którym byłeś ubezpieczony przez co najmniej jeden rok, będzie wypłacał Ci emeryturę, gdy osiągniesz wymagany w danym kraju wiek emerytalny. Aby dowiedzieć się o krótszych okresach, zobacz najczęściej zadawane pytania.
  • Na przykład jeśli pracowałeś w trzech krajach, otrzymasz trzy oddzielne emerytury.

W jaki sposób obliczana jest wysokość Twojej emerytury?

Wysokość Twojej emerytury będzie obliczana zgodnie z przebiegiem Twojego ubezpieczenia w każdym kraju: kwota, którą będziesz otrzymywał z każdego z tych krajów, będzie odpowiadała długości okresu, przez jaki byłeś w nim objęty zabezpieczeniem społecznym. Otrzymasz podsumowanie (dokument P1) zawierające zestawienie decyzji podjętych przez każdy kraj w sprawie Twojego wniosku.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Nawet jeśli pracowałeś w kilku krajach, wniosek o przyznanie emerytury powinieneś złożyć w kraju zamieszkania, chyba że nigdy w nim nie pracowałeś. W takim wypadku powinieneś złożyć wniosek w kraju ostatniego zatrudnienia. W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Przejście na emeryturę za granicą

Twoja emerytura będzie wypłacana bez względu na miejsce Twojego pobytu lub zamieszkania w Europie (kraje UE-28, Islandia, Liechtenstein, Norwegia lub Szwajcaria). Aby sprawdzić warunki obowiązujące w innych krajach, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w poszczególnych krajach

Inne świadczenia

Zasadniczo przepisy, które mają zastosowanie w przypadku emerytur, mają również zastosowanie w przypadku rent i rent rodzinnych dla żyjących małżonków lub sierot.

Więcej informacji

Zobacz najczęściej zadawane pytania, aby dowiedzieć się więcej o zasadach składania wniosku o przyznanie emerytury, ubiegania się o prawa do opieki zdrowotnej, uzyskiwania zaświadczenia o wieku emerytalnym oraz o innych powiązanych kwestiach. 

Emerytura państwowa za granicą (Twoja Europa)

Masz więcej pytań?

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Informacje o prawach do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w innym kraju UE (Twoja Europa)
Kontakt z serwisem Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Pomoc w rozwiązywaniu problemów z urzędami
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”

Udostępnij tę stronę