Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Pensionid

Järgmised eeskirjad kehtivad juhul, kui elate ja olete töötanud ühes või mitmes ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis.

Kes maksab teie pensioni?

  • Igas riigis säilitatakse teie kindlustusandmeid kuni teie pensioniikka jõudmiseni.
  • Iga riik, kus te olete olnud kindlustatud vähemalt ühe aasta jooksul, maksab teile vanaduspensioni, kui te jõuate asjaomases riigis kehtivasse pensioniikka.  Lühemate perioodide puhul tutvuge korduma kippuvate küsimustega.
  • Näiteks, kui olete töötanud kolmes eri riigis, on teil õigus saada eraldi vanaduspensioni kolmest kohast.

Kuidas arvutatakse teie pension?

Teie pension arvutatakse vastavalt teie kindlustusandmetele igas asjaomases riigis: neist riikidest saadavad summad vastavad teie sealsele sotsiaalkindlustusperioodi pikkusele. Te saate kokkuvõtte (P1-dokument), mis annab teile ülevaate igas riigis teie taotlusega seoses tehtud otsustest.

Kus peaksite pensioni taotlema?

Isegi kui olete töötanud mitmes riigis, peate pensioni taotlema oma elukohariigis, v.a juhul, kui te seal kunagi töötanud ei ole. Viimasel juhul peate pensioni taotlema riigis, kus viimati töötasite. Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Pensionile jäämine välismaal 

Teile makstakse pensioni olenemata sellest, kus te Euroopas (EL 27 + Island, Liechtenstein, Norra või Šveits) peatute või elate. Tingimuste kohta teistes riikides leiate teavet korduma kippuvatest küsimustest

Tutvuge oma õigustega riikide kaupa

Muud pensionid

Üldiselt kehtivad vanaduspensioni puhul kohaldatavad eeskirjad ka invaliidsuspensioni ja lesele või orvuks jäänud lastele makstava pensioni suhtes.

Lisateave

Tutvuge korduma kippuvate küsimustega, kui soovite täiendavat teavet selle kohta, kuidas pensioni taotleda või oma tervisekindlustusalaste õiguste, peansioniea ja muude seonduvate küsimuste kohta.

Riiklik pension välismaal (Teie Euroopa)

Jaga seda lehte