Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Pensioenen

De volgende regels gelden als u in een of meer EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont of hebt gewerkt.

Wie betaalt uw pensioen?

  • Uw beroepsloopbaan wordt in elk land bijgehouden tot u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  • Elk land waar u minstens één jaar verzekerd bent geweest, betaalt u een ouderdomspensioen wanneer u de nationale pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor kortere periodes.
  • Als u bijvoorbeeld in drie landen hebt gewerkt, ontvangt u drie afzonderlijke ouderdomspensioenen.

Hoe wordt uw pensioen berekend?

Uw pensioen wordt berekend op basis van uw beroepsloopbaan in elk land: de som die u van elk van deze landen ontvangt, komt overeen met de periode dat u daar beschermd werd door de sociale zekerheid. U ontvangt een samenvatting (P1-document) met een overzicht van de beslissingen genomen door elk land met betrekking tot uw aanvraag.

Waar moet u uw pensioen aanvragen?

Zelfs als u in meerdere landen hebt gewerkt, moet u uw pensioen aanvragen in het land waar u woont, tenzij u daar nooit gewerkt hebt. In dat laatste geval moet u uw pensioen aanvragen in het land waar u het laatst hebt gewerkt. Zoek een contactorgaan in onze lijst

Met pensioen gaan in het buitenland

Uw pensioen wordt betaald, ongeacht waar u woont of verblijft in Europa (27 EU-landen + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland). Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor de voorwaarden in andere landen.

Uw rechten, land per land

Andere pensioenen

Doorgaans gelden de regels voor ouderdomspensioenen ook voor invaliditeitspensioenen en voor pensioenen voor overlevende echtgenoten of wezen.

Meer informatie

Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie over hoe u uw pensioen aanvraagt, uw rechten op het gebied van gezondheidszorg, de pensioengerechtigde leeftijd en andere verwante onderwerpen. 

Pensioen/AOW in het buitenland (Uw Europa)

Hebt u nog hulp nodig?

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Meer over uw recht op sociale zekerheid en gezondheidszorg in een ander EU-land (Uw Europa)
Stel een vraag aan Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Hulp bij problemen met overheidsinstanties (SOLVIT)
Juridisch advies van Uw Europa – Advies.

Delen