Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Pokojnina

Spodnja pravila veljajo za vse, ki živijo in so bili zaposleni v več državah (EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška ali Švica).

Izplačevanje pokojnine

  • Vsaka država vodi evidenco o naši zavarovalni dobi, dokler ne dopolnimo upokojitvene starosti.
  • Vsaka država, v kateri smo bili zavarovani vsaj eno leto, nam bo izplačala starostno pokojnino, ko bomo dopolnili upokojitveno starost, ki velja v tej državi. Informacije glede krajše zavarovalne dobe poiščite v odgovorih na pogosta vprašanja.
  • Če smo bili na primer zaposleni v treh državah, bomo ločeno prejemali tri pokojnine.

Odmera pokojnine

Pokojnino nam bodo izračunali na podlagi zavarovalne dobe v posamezni državi: vsaka država bo izplačala znesek, ki bo sorazmeren z dolžino naše zavarovalne dobe v tej državi. Zavod nam bo poslal povzetek odločb (dokument P1), ki so jih v posameznih državah sprejeli v zvezi z našim zahtevkom.

Uveljavljanje pokojninske pravice

Če smo bili zaposleni v več državah, pravico do pokojnine vedno uveljavljamo v državi, kjer prebivamo, razen če tam nismo nikoli delali. V tem primeru pokojninski zahtevek vložimo v državi, v kateri smo bili nazadnje zaposleni. Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Selitev v tujino

Pokojnino bomo prejemali ne glede na to, kje v Evropi (države EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica) stalno ali začasno prebivamo. Informacije o pogojih glede drugih držav poiščite v odgovorih na pogosta vprašanja.

Socialne pravice po državah

Druge pokojnine

Predpisi glede starostne pokojnine na splošno veljajo tudi za invalidsko pokojnino in družinsko pokojnino (za preživele družinske člane).

Več informacij

V odgovorih na pogosta vprašanja boste našli več informacij glede uveljavljanja pokojninske pravice, pravice do zdravstvenega varstva, upokojitvene starosti in podobnih vprašanj. 

Pokojnina v tujini (Tvoja Evropa)

Pomoč

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Pozanimajte se o sistemu socialne varnosti in zdravstvenega varstva v drugi državi članice EU (Tvoja Evropa)
Europe Direct – vaša vprašanja 00800 6 7 8 9 10 11
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Tvoja Evropa – pravni nasveti

Povej naprej