Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Pokojnina

Spodnja pravila veljajo za vse, ki živijo in so bili zaposleni v več državah (EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška ali Švica).

Izplačevanje pokojnine

  • Vsaka država vodi evidenco o naši zavarovalni dobi, dokler ne dopolnimo upokojitvene starosti.
  • Vsaka država, v kateri smo bili zavarovani vsaj eno leto, nam bo izplačala starostno pokojnino, ko bomo dopolnili upokojitveno starost, ki velja v tej državi. Informacije glede krajše zavarovalne dobe poiščite v odgovorih na pogosta vprašanja.
  • Če smo bili na primer zaposleni v treh državah, bomo ločeno prejemali tri pokojnine.

Odmera pokojnine

Pokojnino nam bodo izračunali na podlagi zavarovalne dobe v posamezni državi: vsaka država bo izplačala znesek, ki bo sorazmeren z dolžino naše zavarovalne dobe v tej državi. Zavod nam bo poslal povzetek odločb (dokument P1), ki so jih v posameznih državah sprejeli v zvezi z našim zahtevkom.

Uveljavljanje pokojninske pravice

Če smo bili zaposleni v več državah, pravico do pokojnine vedno uveljavljamo v državi, kjer prebivamo, razen če tam nismo nikoli delali. V tem primeru pokojninski zahtevek vložimo v državi, v kateri smo bili nazadnje zaposleni. Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Selitev v tujino

Pokojnino bomo prejemali ne glede na to, kje v Evropi (države EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica) stalno ali začasno prebivamo. Informacije o pogojih glede drugih držav poiščite v odgovorih na pogosta vprašanja.

Socialne pravice po državah

Druge pokojnine

Predpisi glede starostne pokojnine na splošno veljajo tudi za invalidsko pokojnino in družinsko pokojnino (za preživele družinske člane).

Več informacij

V odgovorih na pogosta vprašanja boste našli več informacij glede uveljavljanja pokojninske pravice, pravice do zdravstvenega varstva, upokojitvene starosti in podobnih vprašanj. 

Pomoč

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Europe Direct – vaša vprašanja (00800 6 7 8 9 10 11)
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Tvoja Evropa – pravni nasveti

Povej naprej