Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Pinsin

Cuirtear na rialacha seo a leanas i bhfeidhm má tá cónaí ort agus más rud é gur oibrigh tú i gceann amháin nó níos mó de thíortha an AE, san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua nó san Eilvéis.

Cé a íocann do phinsean?

  • I ngach tír, caomhnaítear do thaifead árachais go dtí go mbaineann tú an aois inphinsin amach.
  • Íocfaidh gach tír ina raibh tú árachaithe ar feadh bliain amháin ar a laghad pinsean seanaoise leat, nuair a shroichfidh tú aois inphinsin náisiúnta na tíre sin.
    I gcás tréimhsí níos giorra, féach ár gceisteanna coitianta
  • Mar shampla, más rud é gur oibrigh tú i dtrí thír, gheobhaidh tú trí phinsean seanaoise ar leith. 

Conas a dhéantar do phinsean a ríomh?

Déanfar do phinsean a ríomh bunaithe ar do thaifead árachais i ngach tír: beidh an tsuim a gheobhaidh tú ó gach tír i gcomhréir le fad do chumhdaigh shlándála shóisialta sa tír sin. Gheobhaidh tú nóta achoimre (doiciméad P1) a thabharfaidh forbhreathnú duit ar na cinntí a rinne gach tír maidir le d'éileamh.

Cá háit ar chóir duit iarratas a chur isteach?

Fiú más rud é gur oibrigh tú i dtíortha éagsúla, ba chóir duit iarratas a chur isteach ar do phinsean sa tír ina bhfuil cónaí ort, ach amháin sa chás nár oibrigh tú sa tír sin riamh. Sa chás seo, ba chóir duit iarratas a chur isteach sa tír dheireanach inar oibrigh tú.
Bain úsáid as ár n-eolaire chun institiúid teagmhála a aimsiú

Ag dul ar scor thar lear

Íocfar do phinsean beag beann ar an áit ina bhfuil tú ag fanacht nó ina bhfuil cónaí ort san Eoraip (AE 27 + an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua nó an Eilvéis). Chun na coinníollacha i dtíortha eile a fheiceáil, féach ár gceisteanna coitianta.

Faigh amach faoi do chearta de réir tíre

Pinsin eile

I gcoitinne, baineann na rialacha céanna le pinsin seanaoise is a bhaineann le pinsin easláine agus le pinsin le haghaidh céilí marthanacha nó dílleachtaí.

Tuilleadh faisnéise

Scrúdaigh ár gceisteanna coitianta chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir leo seo a leanas, do phinsean a éileamh, do chearta cúram sláinte, an aois inphinsin agus ceisteanna gaolmhara eile.

An leathanach seo a chomhroinnt: