Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Pension

Følgende regler er gældende, hvis du bor eller arbejder i et eller flere EU-lande, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Hvem udbetaler din pension?

  • Dine forsikringspapirer opbevares i de enkelte lande, indtil du når pensionsalderen.
  • Alle lande, hvor du har været forsikret i mindst et år, udbetaler en alderspension til dig, når du når den nationale pensionsalder.  For oplysninger om kortere perioder henvises til vores FAQ
  • Hvis du f.eks. har arbejdet i tre lande, vil du få udbetalt tre særskilte alderspensioner.

Hvordan beregnes din pension?

Din pension vil blive beregnet på baggrund af dit forsikringsforløb i de enkelte lande. Det beløb, du vil få udbetalt fra hvert af disse lande, kommer an på, hvor længe du har været socialt sikret i det pågældende land. Du vil få tilsendt et sammenfattende notat (P1-dokument), som giver dig et overblik over de enkelte landes afgørelser i forbindelse med din ansøgning.

Hvor skal du ansøge?

Selv om du har boet og arbejdet i flere forskellige lande, skal du ansøge om pension i det land, hvor du bor, medmindre du aldrig har arbejdet i dette land. Hvis det sidstnævnte er tilfældet, skal du ansøge i det land, hvor du senest arbejdede. Find en kontaktinstitution i vores katalog

Pensionister, der flytter til udlandet

Din pension vil blive udbetalt, uanset hvor du bor eller opholder dig i Europa (EU 27 + Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz). For oplysninger om de betingelser, der er gældende i andre lande, henvises til vores FAQ.

Læs om dine rettigheder i hvert enkelt land

Andre pensionsydelser

De regler, der gælder for alderspension, gælder som hovedregel også for invalidepensioner og for pensionsydelser til efterladte ægtefæller eller børn.

Flere oplysninger

Se vores FAQ for at få mere at vide om, hvordan du ansøger om pension, om dine rettigheder til sundhedsydelser, pensionsalder og lignende spørgsmål. 

Statspension i udlandet (Dit Europa)

Har du stadig brug for hjælp?

Har du ikke fundet de oplysninger, du har brug for? Har du et problem, du skal have løst?

Find ud af mere om din ret til sygesikring og sundhedspleje i et andet EU-land (Dit Europa)
Send en forespørgsel via Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning på Dit Europa – Råd & Vink

Del denne side