Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Pensijas

Šie noteikumi attiecas uz jums, ja esat dzīvojis un strādājis vienā vai vairākās ES dalībvalstīs, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

Kas jums maksā pensiju?

  • Katrā valstī tiek uzskaitītas jūsu sociālās apdrošināšanas periodi, līdz esat sasniedzis pensionēšanās vecumu.
  • Katra valsts, kur esat bijis apdrošināts vismaz gadu, jums maksās vecuma pensiju, kad jums būs pienācis tās likumos noteiktais pensionēšanās vecums.  Par īsākiem apdrošināšanas periodiem lūdzam skatīt bieži uzdotos jautājumus.
  • Ja, piemēram, esat strādājis trijās valstīs, jūs saņemsit trīs dažādas vecuma pensijas.

Kā aprēķina jūsu pensiju?

Jūsu pensiju aprēķinās atbilstoši sociālās apdrošināšanas periodiem katrā valstī. Summa, ko saņemsit no katras valsts, atbildīs jūsu sociālās apdrošināšanas periodam attiecīgajā valstī. Jūs saņemsit kopsavilkuma paziņojumu (P1 dokuments), kurā pārskatāmā veidā būs atspoguļoti lēmumi, ko katra valsts pieņēmusi par jūsu pieteikumu.

Kur man vajadzētu pieteikties?

Pat tad, ja esat strādājis vairākās valstīs, jums uz pensiju vajadzētu pieteikties dzīvesvietas valstī, izņemot gadījumu, ja nekad neesat tur strādājis. Tad jums vajadzētu iesniegt pieteikumu valstī, kur pēdējoreiz esat strādājis. Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgās valsts kontaktiestādi

Pensionēšanās ārzemēs

Pensiju jums maksās neatkarīgi no tā, kurā Eiropas valstī (27 ES dalībvalstis un Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija vai Šveice) jūs dzīvojat vai uzturaties. Nosacījumus attiecībā uz citām valstīm lūdzam skatīt bieži uzdotajos jautājumos.

Uzziniet, kādas ir jūsu tiesības katrā valstī

Citas pensijas

Principā noteikumi par vecuma pensijām attiecas arī uz invaliditātes pensijām un pensijām, ko saņem pārdzīvojušie laulātie pēc vīra vai sievas nāves un bāreņi.

Sīkāka informācija

Ieskatieties mūsu bieži uzdotajos jautājumos, lai atrastu papildu informāciju, kā pieprasīt pensiju, īstenot tiesības uz veselības aprūpi, uzzinātu pensionēšanās vecumu un noskaidrotu citus jautājumus. 

Valsts pensija ārzemēs (Tava Eiropa)

Jums vēl vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma?

Uzziniet par savām tiesībām uz sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi citā ES valstī (“Tava Eiropa”)
Uzdot jautājumu dienestam “Europe Direct” 00800 6 7 8 9 10 11
Atrisināt problēmas ar valsts iestādēm (SOLVIT)
Saņemt juridisku padomu portālā “Tava Eiropa”

Ieteikt šo lapu: