Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Pensioner

Följande regler gäller om du bor och har arbetat i ett eller flera EU-länder, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Vem betalar min pension?

  • Dina försäkringsuppgifter sparas i varje land tills du når pensionsåldern.
  • Varje land där du har varit försäkrad i minst ett år kommer att betala sin andel av din ålderspension, när du uppnår den nationella pensionsåldern.  Om du har arbetat en kortare period än ett år, läs mer i våra vanliga frågor
  • Om du till exempel har arbetat i tre olika länder, kommer du att få tre separata ålderspensionsutbetalningar.  

Hur beräknas min pension?

Din pension beräknas utifrån dina försäkringsuppgifter i varje land: beloppet som du får från varje land kommer att motsvara den tid som du var försäkrad där. Du kommer att få ett P1-intyg (pensionssammanfattning) med en översikt över de beslut som varje land har fattat om din ansökan. 

Var ska jag ansöka?

Även om du har arbetat i flera länder, ska du ansöka om pension i det land där du bor. Det gäller dock inte om du aldrig har arbetat där. I så fall ska du ansöka i det land där du senast arbetade. Hitta en institution i vår kontaktlista

Flytta utomlands efter pensioneringen 

Din pension kommer att betalas ut oberoende av var du befinner dig eller bor i Europa (de 27 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz). Om det gäller andra länder, läs mer i våra vanliga frågor

Läs om dina rättigheter i de olika länderna

Andra pensioner 

I allmänhet gäller reglerna för ålderpension även för invaliditetspensioner och för pensioner till efterlevande makar och barn.

Läs mer

Du kan läsa mer om hur du ansöker om pension, om din rätt till hälso- och sjukvård, pensionsålder och andra närliggande ämnen i våra vanliga frågor

Allmän pension utomlands (Ditt Europa)

Dela den här sidan