Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Eläkkeet

Seuraavat säännöt koskevat henkilöä, joka asuu ja on työskennellyt yhdessä tai useammassa EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä.

Kuka maksaa eläkkeen?

  • Vakuutusmaksujen suoritukset kirjataan ja säilytetään kussakin maassa eläkeikään asti.
  • Jokainen maa, jossa henkilö on ollut vakuutettuna vähintään vuoden ajan, maksaa hänelle vanhuuseläkettä, kun hän saavuttaa kyseisessä maassa sovellettavan kansallisen eläkeiän.  Lyhyempiä ajanjaksoja koskevaa tietoa on osiossa Usein kysyttyä.
  • Jos henkilö on työskennellyt esimerkiksi kolmessa eri maassa, hän saa kolmea eri vanhuuseläkettä. 

Miten eläke lasketaan?

Eläke lasketaan kussakin maassa suoritettujen vakuutusmaksujen määrän mukaan: henkilö saa kustakin maasta eläkettä sen mukaan, kuinka kauan hän ollut kyseisen maan sosiaaliturvan piirissä. Yhteenvetoasiakirjasta (P1-asiakirja) voit nähdä, millaisen päätöksen kukin maa on eläkehakemuksestasi tehnyt. 

Mihin eläkehakemus tehdään?

Vaikka henkilö olisi tehnyt työtä useassa eri maassa, hänen on haettava eläkettä siinä maassa, jossa asuu, paitsi jos hän ei ole koskaan työskennellyt kyseisessä maassa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hakemus on tehtävä maassa, jossa on viimeksi työskennellyt. Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Eläkkeellä ulkomailla 

Eläke maksetaan riippumatta siitä, missä seuraavista Euroopan maista henkilö asuu tai oleskelee: EU-maat, Islanti, Liechtenstein, Norja tai Sveitsi. Muita maita koskevia tietoja on osiossa Usein kysyttyä

Tietoa sosiaaliturvaoikeuksista maittain

Muut eläkkeet 

Vanhuuseläkettä koskevia sääntöjä sovelletaan yleensä myös työkyvyttömyyseläkkeisiin ja perhe-eläkkeisiin.

Lisätietoja 

Osiosta Usein kysyttyä voit katsoa lisätietoja eläkkeen hakemisesta, oikeudesta sairaanhoitoon, eläkeiästä yms. 

Kansaneläkkeet ulkomailla (Sinun Eurooppasi)

Jaa tämä sivu