Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Potrebujete pomoc?

V prípade, že ste odpovede na svoju otázku nenašli na tejto webovej lokalite, ani v časti najčastejšie otázky, a ani v našej príručke „Ustanovenia EÚ o sociálnom zabezpečení “, ponúkame vám tieto ďalšie spôsoby ako získať pomoc.

Váš prvý krok: skúste nájsť riešenie vo svojej vlastnej krajine

  • V prvom rade by ste mali kontaktovať inštitúciu sociálneho zabezpečenia v mieste vášho pracoviska, bydliska alebo pobytu. Majte na pamäti, že vaše reálne práva závisia na pravidlách sociálneho zabezpečenia v krajine, ktorá je príslušná pre váš prípad. Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam
  • Ak je podľa vás rozhodnutie vo vašom prípade nesprávne, využite možnosti opravných prostriedkov podľa vnútroštátneho právneho poriadku. Nariadenia EÚ sa uplatňujú priamo vo všetkých štátoch EÚ, takže sa na ne môžete odvolávať v konaniach pred príslušnými orgánmi a súdmi.
  • Pravidlá pre súdne konania sú v každej krajine rôzne. Zvyčajne budete musieť využiť všetky opravné prostriedky voči rozhodnutiam inštitúcií sociálneho zabezpečenia skôr, ako sa obrátite so žalobou na súd. Odporúčame vám, aby ste sa najskôr poradili s právnikom, ktorý vám navrhne ako postupovať a odhadne vaše šance na úspech.

Informačné nástroje EÚ a nástroje na riešenie problémov

Ak sa domnievate, že legislatívne alebo administratívne postupy v určitej krajine nie sú v súlade s predpismi EÚ, môžte napísať sťažnosť Európskej komisii.

Ďalšie informácie

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si najčastejšie otázky.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku