Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Hulp nodig?

Als u het antwoord op uw vraag niet hebt gevonden op deze website, in onze veelgestelde vragen of in onze gids 'The EU provisions on social security' (De EU-bepalingen inzake sociale zekerheid), dan beschikt u nog over de volgende mogelijkheden.

Uw eerste stap: zoek een oplossing op nationaal niveau

  • De eerste stap is contact opnemen met de instantie voor sociale zekerheid van de plaats waar u werkt, woont of verblijft. Houd er rekening mee dat uw werkelijke rechten afhankelijk zijn van de regels voor sociale zekerheid van het land dat in uw geval bevoegd is. Zoek een contactorgaan in onze lijst
  • Als u meent dat een beslissing over uw situatie verkeerd is, dan kunt u gebruikmaken van de rechtsmiddelen uit de nationale wetgeving. EU-verordeningen zijn in alle EU-landen rechtstreeks van toepassing. U kunt zich dus op deze verordeningen beroepen bij de bevoegde overheden en rechtbanken.
  • Gerechtelijke procedures verschillen van land tot land. Normaal gezien moet u alle rechtsmiddelen bij de instanties voor sociale zekerheid hebben uitgeput voordat u gerechtelijke stappen onderneemt. We raden u aan om eerst contact op te nemen met een juridisch adviseur die u kan zeggen wat u kunt doen en uw kans op slagen kan inschatten.

Informatieve en probleemoplossende hulpmiddelen van de EU

  • Informatie kunt u inwinnen via Europe Direct.
  • Problemen met nationale overheden kunt u oplossen met de hulp van SOLVIT.
  • Voor gratis juridisch advies op maat kunt u terecht bij Uw Europa – Advies.

Als u vaststelt dat de wetgeving of de administratieve praktijken van een bepaald land in strijd zijn met de EU-regels, dan kunt u een schriftelijke klacht bij de Europese Commissie indienen.

Meer informatie

Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen