Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Cúnamh de dhíth?

Mura bhfuil freagra ar do cheist faighte agat ar an suíomh Gréasáin seo, ar na ceisteanna coitianta nó inár dtreoirleabhar "The EU provisions on social security", tá bealaí eile ann le cúnamh a fháil.

Do chéad chéim: faigh réiteach i do thír

  • Is í an chéad chéim teagmháil a dhéanamh leis an institiúid slándála sóisialaí san áit ina bhfuil tú ag obair, i do chónaí nó ag stopadh. Cuimhnigh go bhfuil do chuid cearta ag brath ar rialacha slándála sóisialta na tíre atá inniúil as do chás.
    Úsáid ár n-eolaire le hinstitiúid teagmhála a aimsiú
  • Má mheasann tú go bhfuil cinneadh ar do chás contráilte, is féidir leat dul i muinín na modhanna achomharc a thugtar i reachtaíocht náisiúnta. Baineann rialacháin an AE go díreach i ngach tír an AE, agus is féidir leat dul ar a n-iontaoibh os comhair na n-údarás inniúil agus cúirteanna dá réir.
  • Tá difríochtaí i nósanna imeachta na gcúirteanna i ngach tír. De ghnáth, ní mór go bhfuil gach achoimre úsáide agat os comhair na n-údarás slándála sóisialta sula ndéanfaidh tú do chás a thabhairt os comhair na cúirte. Molaimid duit dul i dteagmháil le comhairleoir dlí ar dtús, gur féidir insint duit an rud atá le déanamh agus an seans go n-éireoidh leat a mheas.

Faisnéis an AE agus uirlisí um réiteach fadhbanna

  • Le faisnéis a iarraidh, déan fiosrúchán trí Europe Direct
  • Le fadhb a réiteach le riarachán náisiúnta, déan fiosrúchán trí Solvit
  • Le comhairle dlí a bhaineann díreach leat a fháil saor in aisce, déan fiosrúchán tríd an tseirbhís An Eoraip Agatsa - Comhairle

Má mheasann tú go bhfuil coinbhleacht ann idir reachtaíocht nó cleachtais riaracháin i dtír ar leith le rialacha an AE, is féidir leat gearán a scríobh chuig an gCoimisiún Eorpach.

Tuilleadh faisnéise

Féach ár gcuid ceisteanna coitianta le tuilleadh faisnéise a fháil.

Níl aon nuacht ghaolmhar ann le sé mhí.

An leathanach seo a chomhroinnt: