Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Brug for hjælp?

Hvis denne hjemmeside ikke har givet dig svaret på dit spørgsmål, kan du finde hjælp under vores FAQ eller i vores vejledning "EU's bestemmelser om social sikring".

Første trin: find en løsning i dit land

  • Første trin er at kontakte socialsikringskontoret i det land, hvor du arbejder, bor eller opholder dig. Du skal huske, at dine konkrete rettigheder afhænger af bestemmelserne om social sikring i det land, der er kompetent til at behandle din sag. Find en kontaktinstitution i vores katalog
  • Hvis du mener, der er truffet en forkert afgørelse i din sag, kan du benytte dig af klagemulighederne i den nationale lovgivning. EU's lovgivning finder direkte anvendelse i alle EU-lande og kan gøres gældende over for de kompetente myndigheder og domstole.
  • Procedurerne ved domstolene er forskellige fra land til land. Du skal som regel have udtømt alle dine klagemuligheder over for socialsikringskontorerne, inden du kan bringe sagen for domstolene. Vi anbefaler, at du først kontakter en juridisk rådgiver, der kan fortælle dig, hvad du skal gøre, og som kan vurdere dine chancer for at få medhold.

Information om EU og værktøjer til problemløsning

Hvis du mener, at lovgivningen eller de administrative procedurer i et land er i strid med EU's regler, kan du sende en klage til Europa-Kommissionen.

Flere oplysninger

Se vores FAQ for at få mere at vide.

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side