Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Behöver du hjälp?

Om du inte hittar svaren på dina frågor på den här webbplatsen, under vanliga frågor eller i vår publikation EU-bestämmelser om social trygghet, finns det andra sätt att få hjälp på.

Första steget: få svar i ditt land

  • Först och främst bör du kontakta socialförsäkringsinstitutionen i det land där du arbetar, är bosatt eller vistas. Tänk på att vad du har rätt till beror på socialförsäkringsreglerna i det land som är behörigt i ditt fall. Hitta en institution i vår kontaktlista
  • Om du anser att ett beslut är fel, kan du överklaga i enlighet med nationell lagstiftning. Eftersom EU:s förordningar är direkt tillämpliga i alla EU-länder, kan du hänvisa till dem hos dessa länders behöriga myndigheter och domstolar.
  • De rättsliga förfarandena skiljer sig åt i de olika länderna. Normalt måste du ha uttömt alla möjligheter att klaga hos din socialförsäkringsinstitution, innan du kan överklaga till domstol. Vi rekommenderar att du först frågar en juridisk rådgivare för att ta reda på vad du kan göra och om det lönar sig.

Information och hjälp från EU

Om du anser att lagstiftningen eller myndighetshandläggningen i ett land strider mot EU:s regler, kan du klaga hos EU-kommissionen.

Läs mer

Mer information hittar du under vanliga frågor.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan