Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Vajate abi?

Kui te ei ole leidnud oma küsimusele vastust meie veebisaidilt, korduma kippuvatest küsimustest või väljaandest „Ühenduse sätted sotsiaalkindlustuse valdkonnas”, siis on abi saamiseks ka muid võimalusi.

Esimene samm: lahenduse leidmine riiklikul tasandil

  • Esimese sammuna tuleks ühendust võtta sotsiaalkindlustusasutusega kohas, kus te töötate, elate või viibite. Pidage meeles, et teie õigused sõltuvad konkreetselt teie puhul pädeva riigi sotsiaalkindlustuseeskirjadest. Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks
  • Kui arvate, et teie puhul on tehtud vale otsus, siis võite esitada kaebuse siseriiklikus õiguses ette nähtud korra kohaselt. ELi määrused on vahetult kohaldatavad kõikides liikmesriikides. Seega võite pädevate asutuste või kohtu poole pöördudes neile tugineda.
  • Kohtumenetlused on igas riigis erinevad. Tavaliselt peate enne kohtusse pöördumist olema ära kasutanud kõik sotsiaalkindlustusasutuse pakutavad edasikaebamisvõimalused. Soovitame teil pöörduda kõigepealt õigusnõustaja poole, kes oskab teile öelda, kuidas tegutseda ning millised on teie väljavaated.

ELi teave ja vahendid probleemide lahendamiseks

Kui arvate, et konkreetse riigi õigusaktid või haldustavad on vastuolus ELi eeskirjadega, siis võite esitada kaebuse Euroopa Komisjonile.

Lisateave

Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte