Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie na tych stronach internetowych, w najczęściej zadawanych pytaniach lub w naszym przewodniku „Przepisy UE dotyczące zabezpieczenia społecznego”, możesz uzyskać pomoc w inny sposób.

Pierwszy krok: znajdź rozwiązanie na szczeblu krajowym

  • Pierwszym krokiem jest nawiązanie kontaktu z instytucją zabezpieczenia społecznego w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Pamiętaj, że Twoje faktyczne prawa zależą od przepisów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego obowiązujących w kraju, który jest krajem właściwym w Twoim przypadku. W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu
  • Jeśli uważasz, że w Twojej sprawie została podjęta niewłaściwa decyzja, możesz skorzystać z różnych sposobów odwoływania się przewidzianych w przepisach krajowych. Rozporządzenia UE są bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach UE, więc możesz się na nie powoływać przed właściwymi władzami i sądami.
  • Procedury sądowe są odmienne w każdym kraju. Zwykle przed wniesieniem sprawy do sądu, należy wykorzystać wszystkie możliwości odwoławcze w instytucjach zabezpieczenia społecznego. Zalecamy skontaktowanie się najpierw z doradcą prawnym, który może wskazać kroki, jakie należy podjąć, i ocenić szanse powodzenia.

Informacje i rozwiązywanie problemów

Jeśli uważasz, że przepisy lub praktyki administracyjne danego kraju są sprzeczne z przepisami UE, możesz złożyć skargę do Komisji Europejskiej.

Więcej informacji

Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę