Заетост, социални въпроси и приобщаване

Нуждаете се от помощ?

Ако не сте намерили отговор на въпроса си на този уебсайт, в рубриката често задавани въпроси или в нашия наръчник „Разпоредбите на ЕС за социалната сигурност“, има и други начини да получите помощ.

Първа стъпка: открийте решение на национално ниво

  • Първата стъпка е да се свържете с институция за социална сигурност там, където работите, живеете или пребивавате. Помнете, че реалните ви права зависят от правилата за социална сигурност в страната, която е компетентна във вашия случай. Използвайте нашия указател на институциите
  • Ако смятате дадено решение по вашия случай за погрешно, можете да използвате начините за обжалване, предвидени от националното законодателство. Разпоредбите на ЕС се прилагат директно във всички държави-членки, така че можете да прибегнете до тях преди да се обърнете към компетентните власти и съдилища.
  • Съдебните процедури в отделните страни са различни. По принцип трябва да сте изчерпали всички възможности за обжалване пред институциите за социална сигурност, преди да се обърнете към съда. Препоръчваме ви първо да се свържете с юридически консултант, който може да ви каже какво да правите и да прецени шансовете ви за успех.

Инструменти на ЕС за информация и решаване на проблеми

Ако смятате, че законодателството или административните практики на дадена страна противоречат на правилата на ЕС, можете да изпратите жалба до Европейската комисия.

Допълнителна информация

За допълнителна информация вижте нашите често задавани въпроси.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница