Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)

© Shutterstock / sirtravelalot

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) támogatást biztosít azoknak az embereknek, akik a világkereskedelemben bekövetkező mélyreható strukturális változások következtében elvesztik az állásukat, pl. akkor, ha az őket foglalkoztató nagyvállalat bezár, ha az őket alkalmazó gyár egy Európai Unión kívüli országba helyezi át a termelését, illetve ha globális szintű gazdasági vagy pénzügyi válság üti fel a fejét.

A 2014–2020-as időszakban az EGAA 150 millió euróból gazdálkodhat évente, s ennek az összegnek jelentős részét, akár 60%-át is olyan projektekre fordíthatja, amelyek az elbocsátott dolgozóknak hivatottak segíteni új munkahelyet találni, illetve saját vállalkozást indítani.

Általános szabályként elmondható, hogy az EGAA forrásait csak abban az esetben lehet igénybe venni, ha egy vállalaton belül legalább 500 főt bocsátanak el (ideértve a cég beszállítóit, valamint a termelési vagy értékesítési lánc további szakaszában működő termelőket is), vagy ha egy adott régión, illetve több, egymással szomszédos régión belül egy bizonyos ágazatban nagyon sok munkavállaló veszíti el az állását.

Az EGAA-projekteket, melyek futamideje két évre szól, tagállami vagy regionális hatóságok irányítják és hajtják végre.

Milyen célra nyújthat támogatást az EGAA?

Az EGAA társfinanszírozást biztosíthat olyan projektek végrehajtásához, melyek az alábbi intézkedések megvalósítását célozzák:

  • álláskereséshez nyújtott segítség,
  • elhelyezkedési és pályamódosítási tanácsadás,
  • oktatás, képzés és átképzés,
  • mentorálás és személyre szabott tanácsadás (coaching),
  • vállalkozásindítás, vállalkozásösztönzés.

A fentieken túlmenően az alap képzési, mobilitási, áttelepülési, valamint megélhetési támogatást is nyújthat.

Az EGAA nem biztosít társfinanszírozást szociális védelmi intézkedések céljára, így pl. öregségi nyugdíjak és álláskeresési járadékok finanszírozására.

Kik részesülhetnek támogatásban?

Az EGAA által finanszírozott projektek keretében az állásukat vesztett munkavállalók részesülhetnek támogatásban. A 2014–2020-as időszak folyamán a potenciális kedvezményezettek körébe állásuk elvesztése esetén az önfoglalkoztatók, az alkalmi munkavállalók és a határozott időre alkalmazott munkavállalók is beletartoznak.

Azokban a régiókban, ahol magas az ifjúsági munkanélküliség, 2017 végéig a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok is támogatást kaphatnak az alap forrásaiból ugyanolyan számban, ahány elbocsátott munkavállaló támogatásban részesül az adott régióban az EGAA jóvoltából.

Az EGAA költségvetését nem lehet a vállalatok fenntartására, illetve a korszerűsítéssel vagy szerkezetváltással járó költségek finanszírozására fordítani.

A 2014–2020-as időszakra szóló EGAA-rendelet

A támogatásnyújtás, a támogathatóság és a támogatáskérelmezés feltételeit, a támogatási intézkedéseket és a vonatkozó szabályokat az EGAA-rendelet határozza meg.

Miben különbözik az EGAA az európai strukturális és beruházási alapoktól?

Az EU strukturális és beruházási alapjai olyan stratégiai és hosszú távú célokat szolgáló tevékenységeket támogatnak, köztük pl. az egész életen át tartó tanulást, melyek a gazdasági változásokra való felkészülést és a változások kezelését segítik. Különösen igaz ez az Európai Szociális Alap működésére.

Az EGAA egyszeri, egyéneknek szóló és időben korlátozott támogatást biztosít az állásukat elveszítő munkavállalók számára.

Oldal megosztása