Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

© Shutterstock / sirtravelalot

Europski fond za prilagodbu globalizaciji pruža podršku osobama koje su izgubile posao kao rezultat znatnih strukturalnih promjena u tokovima svjetske trgovine zbog globalizacije, npr. zatvaranja velikih poduzeća ili preseljenja proizvodnje izvan EU-a, ili kao rezultat globalne ekonomske i financijske krize.

EGF za razdoblje 2014. – 2020. ima najviši godišnji proračun od 150 milijuna EUR. Može financirati do 60 % troškova projekata osmišljenih kako bi pomogli radnicima koji su postali višak da pronađu novo zaposlenje ili uspostave vlastiti posao.

Kao opće pravilo, sredstva iz EGF-a mogu se upotrijebiti samo ako je više od 500 radnika postalo višak u jednom poduzeću (uključujući njegove dobavljače i daljnje proizvođače) ili je velik broj radnika otpušteno u određenom sektoru u jednoj susjedskoj regiji ili više njih.

Slučajevima EGF-a upravljaju i provode ih nacionalna i regionalna tijela. Svaki projekt traje 2 godine.

Kakvu podršku može pružiti EGF?

EGF može sufinancirati projekte uključujući mjere poput:

  • pomoći u potrazi za zaposlenjem
  • usluga profesionalne orijentacije
  • obrazovanja, osposobljavanja i prekvalifikacije
  • mentorstva i savjetovanja
  • poduzetništva i osnivanja poduzeća

Također osigurava naknade za osposobljavanje, mobilnost/premještaj, dnevnice ili slične potpore.

EGF ne sufinancira mjere socijalne zaštite, primjerice mirovine i naknade za nezaposlenost.

Tko može imati koristi od projekata?

Pojedinačni radnici koji su postali višak mogu imati koristi od projekata EGF-a. U razdoblju 2014. – 2020. to može obuhvaćati samozaposlene, privremene i stalno zaposlene radnike.

Do kraja 2017. mlade osobe koje nisu zaposlene, ne obrazuju se ni osposobljavaju (NEET) u područjima s visokom stopom nezaposlenosti mladih mogu dobiti jednaki broj potpora iz EGF-a kao i radnici koji primaju potpore u tim područjima.

Sredstva iz EGF-a ne mogu se dobiti za održavanje poduzeća uspješnim ili za njihovu modernizaciju ili restrukturiranje.

Uredba o EGF-u za razdoblje 2014. – 2020.

Pravila o kriteriju za intervenciju, mogućim korisnicima, prihvatljivim zahtjevima, mjerama itd. utvrđena su u Uredbi o EGF-u.

U čemu je razlika između EGF-a i strukturnih i investicijskih fondova EU-a?

Strukturni i investicijski fondovi EU-a, posebno Europski socijalni fond, namjenjeni su boljim strateškim i dugoročnim mjerama kojima se upravlja socijalnim učinkom industrijskih promjena aktivnostima poput cjeloživotnog učenja.

EGF pruža radnicima jednokratne pojedinačne potpore koje su vremenski ograničene.

Podijeli ovu stranicu