Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Europski fond za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF)

© Shutterstock / sirtravelalot

Europski fond za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF) poseban je instrument kojim EU izražava solidarnost s europskim radnicima ili samozaposlenima koji su proglašeni viškom zbog restrukturiranja i pomaže im pronaći novi posao.

EGF doprinosi ostvarenju dinamičnijeg i konkurentnijeg europskog gospodarstva poboljšavanjem vještina i zapošljivosti osoba koje su proglašene viškom kako bi mogle naći bolji posao.

Koristi se za pomoć niskokvalificiranim osobama i osobama u nepovoljnom položaju koje traže posao u suočavanju s novim izazovima na tržištu rada.

U pravilu se EGF može aktivirati kada jedno trgovačko društvo (uključujući njegove dobavljače i daljnje proizvođače) otpusti više od 200 radnika, za mala i srednja poduzeća u različitim sektorima u istoj regiji ili u određenom sektoru u jednoj ili više susjednih regija.

Godišnji proračun EGF-a za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 210 milijuna EUR. Iz njega se može financirati od 60 % do 85 % troškova projekata osmišljenih za pomoć radnicima koji su proglašeni viškom da pronađu novo zaposlenje ili uspostave vlastiti posao.

Projekte u okviru EGF-a provode i njima upravljaju nacionalna ili regionalna tijela. Svaki projekt traje dvije godine.

Kakvu potporu može pružiti EGF?

EGF proširuje postojeće usluge pomoći na tržištu rada pružanjem prilagođenih mjera za nezaposlene.

Primjeri mjera koje se mogu sufinancirati iz EGF-a:

  • pomoć u potrazi za poslom
  • usluge profesionalne orijentacije
  • obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikacija
  • mentorstvo i savjetovanje
  • poduzetništvo i osnivanje poduzeća.

Mogu se osigurati i naknade za osposobljavanje, dnevnice ili slične potpore, uključujući naknade za njegovatelje i naknade za mobilnost ili premještaj, te poticaji poslodavcima za zapošljavanje.

Iz EGF-a se ne sufinanciraju mjere socijalne zaštite kao što su mirovine i naknade za nezaposlenost.

Tko se može koristiti potporom iz EGF-a?

Pojedinačni radnici koji su proglašeni viškom mogu se koristiti potporom u okviru projekata EGF-a. To uključuje samozaposlene, privremene radnike i radnike zaposlene na određeno vrijeme.

EGF ne osigurava potporu poduzećima za nastavak poslovanja, modernizaciju ili restrukturiranje.

Uredba o EGF-u za razdoblje 2021. – 2027.

Pravila o intervencijskim kriterijima, prihvatljivim korisnicima i mjerama utvrđena su u Uredbi o EGF-u. Najvažnije je sljedeće:

  • potporu mogu dobiti osobe koje izgube posao zbog krize uzrokovane koronavirusom, digitalizacije, automatizacije, prelaska na niskougljično gospodarstvo ili drugih promjena, neovisno o uzroku proglašenja viškom
  • formalni uvjet je da je najmanje 200 radnika izgubilo posao u određenom referentnom razdoblju
  • stopa sufinanciranja može iznositi od 60 % do 85 %
  • svaki projekt traje dvije godine.

U čemu je razlika između EGF-a i strukturnih i investicijskih fondova EU-a?

Strukturni i investicijski fondovi EU-a, posebno Europski socijalni fond, namijenjeni su strateškom i dugoročnom predviđanju i upravljanju socijalnim učinkom industrijskih promjena aktivnostima poput cjeloživotnog učenja.

EGF pruža radnicima jednokratne pojedinačne potpore, koje su vremenski ograničene.

Podijeli ovu stranicu