Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

© Shutterstock / sirtravelalot

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering biedt steun aan mensen die hun baan verliezen door structurele veranderingen als gevolg van globalisering. Bijvoorbeeld als een groot bedrijf de deuren moet sluiten, als de productie naar buiten de EU wordt verplaatst, of als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crises.

Het EFG heeft een totale jaarlijkse begroting van 150 miljoen euro voor de periode 2014-2020. Het kan maximaal 60% van de kosten financieren van projecten die ontslagen werknemers helpen een nieuwe baan te vinden of een eigen onderneming op te zetten.

Op het EFG kan alleen aanspraak worden gemaakt als er door één bedrijf (de leveranciers en afnemers meegerekend) meer dan 500 werknemers gedwongen worden ontslagen, of als een groot aantal werknemers in een specifieke sector in een of meerdere aangrenzende regio's wordt ontslagen.

EFG-projecten worden beheerd en uitgevoerd door nationale en regionale autoriteiten. Ieder project heeft een looptijd van twee jaar.

Wat voor steun kan het EFG bieden?

Het EFG kan projecten financieren en steun bieden bij onder meer:

  • het zoeken naar een baan
  • carrièreadvies
  • onderwijs, bijscholing en herscholing
  • mentorschap en coaching
  • ondernemerschap en het oprichten van bedrijven

Het kan ook voorzien in scholings- en verhuistoelagen, verblijfsvergoedingen en soortgelijke steun.

Het EFG betaalt niet voor sociale zekerheid in de vorm van pensioenen, werkloosheidsuitkeringen e.d.

Wie komt in aanmerking?

Individuele werknemers die gedwongen zijn ontslagen, kunnen van de EFG-projecten profiteren. In de periode 2014-2020 kan dit gaan om zelfstandigen, tijdelijke werknemers en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Tot het einde van 2017 kunnen jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen werk hebben in regio's met hoge jeugdwerkloosheid net zo profiteren van EFG-steun als werknemers die in diezelfde regio's steun ontvangen.

EFG-steun kan niet worden gebruikt om bedrijven van faillissement te redden of om hen helpen te moderniseren of reorganiseren.

EFG-verordening voor 2014-2020

In de EFG-verordening staan de regels voor steunverleningscriteria, in aanmerking komende begunstigden en aanvragers, steunmaatregelen en meer.

Waarin verschilt het EFG van de structuur- en investeringsfondsen van de EU?

De structuur- en investeringsfondsen van de EU, met name het Europees Sociaal Fonds, hanteren een strategisch, lange-termijnperspectief om te kunnen anticiperen en reageren op de sociale gevolgen van industriële veranderingen door middel van activiteiten zoals levenslang leren.

Het EFG biedt werknemers eenmalige individuele steun voor beperkte tijd.

Delen