Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

© Shutterstock / sirtravelalot

Fondul european de ajustare la globalizare furnizează sprijin destinat persoanelor care își pierd locul de muncă din cauza schimbărilor majore intervenite în structura comerțului mondial odată cu globalizarea (ex. atunci când o companie mare se desființează sau își mută producția în afara UE) sau din cauza crizei economice și financiare.

Bugetul anual maxim de care dispune FEG este de 150 milioane de euro pentru perioada 2014-2020. Fondurile sunt alocate proiectelor menite să ajute persoanele disponibilizate să-și găsească un nou loc de muncă sau să-și deschidă propria afacere.

De regulă, FEG poate fi folosit doar în cazul în care o singură companie a disponibilizat peste 500 de angajați (se iau în calcul și concedierile din rândul furnizorilor și al producătorilor din aval) sau în cazul în care sunt disponibilizați numeroși angajați dintr-un anumit sector economic dintr-una sau mai multe regiuni învecinate.

Proiectele finanțate de FEG sunt gestionate și implementate de către autoritățile naționale sau regionale. Fiecare proiect se derulează pe o perioadă de 2 ani.

Ce fel de sprijin poate acorda FEG?

FEG poate cofinanța proiecte care includ măsuri de sprijin vizând:

  • căutarea unui loc de muncă
  • orientare profesională
  • educație, formare și reconversie profesională
  • îndrumare și instruire
  • spirit antreprenorial și înființarea de firme.

Sprijinul FEG se poate acorda și sub formă de indemnizații pentru formare, mobilitate/relocare, subzistență etc.

FEG nu cofinanțează măsuri de protecție socială, cum ar fi pensiile și alocațiile de șomaj.

Cine poate beneficia de sprijinul FEG?

Proiectele cofinanțate de FEG sprijină lucrătorii disponibilizați. În perioada 2014-2020, ele se pot adresa și lucrătorilor independenți, angajaților temporari și celor cu contract pe perioadă determinată.

Mai mult, până la sfârșitul anului 2017, în regiunile cu o rată mare a șomajului în rândul tinerilor, proiectele FEG îi pot sprijini în egală măsură pe tinerii care nu lucrează și nu urmează cursuri.

FEG nu poate fi folosit pentru a salva companii aflate în dificultate sau pentru a finanța costuri de modernizare sau de restructurare a întreprinderilor.

Regulamentul FEG pentru perioada 2014-2020

Regulamentul FEG stabilește care sunt criteriile de intervenție și beneficiarii, proiectele și măsurile eligibile.

Prin ce se deosebește FEG de alte fonduri structurale și de investiții ale UE?

Fondurile structurale și de investiții ale UE (și mai ales Fondul social european) vizează proiecte strategice, pe termen lung, care anticipează și gestionează impactul social al schimbărilor economice prin activități de tipul învățării pe tot parcursul vieții.

FEG furnizează sprijin punctual și individual, limitat în timp.

Distribuiți pagina