Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

© Shutterstock / sirtravelalot

Iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) teikiama parama žmonėms, netekusiems darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, vykstančių dėl globalizacijos, pavyzdžiui, kai uždaroma didelė bendrovė arba gamykla perkeliama už ES ribų, arba dėl pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės.

2014–2020 m. EGF metinis biudžetas – iki 150 mln. eurų. Iš jo gali būti dengiama iki 60 % išlaidų projektų, kurių paskirtis – padėti atleistiems darbuotojams rasti kitą darbą arba steigti savo verslą.

Paprastai EGF lėšomis gali būti naudojamasi tik tuomet, kai viena bendrovė (įskaitant jos tiekėjus ir tolesnės gamybos grandies įmones) atleidžia daugiau kaip 500 darbuotojų arba jei atleidžiama daug tam tikro sektoriaus darbuotojų viename arba daugiau kaimyninių regionų.

EGF paramos projektus administruoja ir įgyvendina nacionalinės arba regionų valdžios institucijos. Kiekvienas projektas vykdomas 2 metus.

Kokia parama gali būti teikiama iš EGF?

Iš EGF gali būti bendrai finansuojami tokių priemonių projektai kaip:

  • pagalba ieškant darbo,
  • profesinio orientavimo pagalba,
  • švietimas, mokymas ir perkvalifikavimas,
  • kuravimas ir ugdomasis vadovavimas,
  • verslumas ir verslo steigimas.

Be to, iš jo gali būti teikiamos mokymo, judumo arba perkėlimo, pragyvenimo išmokos arba panaši parama.

Iš EGF bendrai nefinansuojamos socialinės apsaugos priemonės, tokios kaip pensijos arba bedarbio pašalpos.

Kas gali pasinaudoti fondo lėšomis?

EGF projektais gali pasinaudoti atleisti pavieniai darbuotojai. 2014–2020 m. tai gali būti savarankiškai arba pagal terminuotas darbo sutartis dirbantys asmenys ir laikinieji darbuotojai.

Iki 2017 m. pabaigos regionuose, kuriuose didelis jaunimo nedarbas, EGF parama gali pasinaudoti tiek pat nedirbančių, nestudijuojančių ir nesimokančių jaunuolių, kiek ir šiuose regionuose paramą gaunančių darbuotojų.

EGF lėšomis negali būti naudojamasi bendrovių verslo veiklai palaikyti, jas modernizuoti ar pertvarkyti jų struktūrą.

2014–2020 m. EGF reglamentas

Intervencijos kriterijų, reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų bei paraiškų, priemonių ir kitos taisyklės nustatytos EGF reglamente.

Kuo EGF skiriasi nuo ES struktūrinių ir investicijų fondų?

ES struktūrinių ir investicijų fondų, visų pirma Europos socialinio fondo, strategija ilgalaikė: pramonės pokyčių socialinis poveikis numatomas ir valdomas vykdant tokią veiklą kaip mokymasis visą gyvenimą.

Iš EGF darbuotojams teikiama individuali parama yra laikina ir vienkartinė.

Bendrinti šį puslapį