Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG)

© Shutterstock / sirtravelalot

Europeiska globaliseringsfonden (EFG) hjälper arbetstagare som har förlorat jobbet till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen eller strukturella förändringar i världshandeln, t.ex. när ett stort företag lägger ner eller flyttar produktionen till ett land utanför EU.

Fonden har en årsbudget på upp till 150 miljoner euro för 2014–2020. Den kan stå för 60 procent av kostnaderna för projekt som ska hjälpa arbetstagarna att hitta nya jobb eller starta eget.

Huvudregeln är att EFG kan hjälpa till när över 500 arbetstagare sägs upp på ett företag (inklusive hos leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled) eller om många arbetstagare mister jobbet inom en viss sektor i en eller flera grannregioner.

Fondens ärenden handläggs av nationella eller regionala myndigheter. Varje projekt pågår i två år.

Hur kan EFG hjälpa till?

Fonden kan medfinansiera projekt som ger hjälp med

  • jobbsökning
  • yrkesvägledning
  • utbildning, fortbildning och omskolning
  • mentorstöd och coachning
  • entreprenörskap och företagsstart.

Den kan också bidra med utbildningsbidrag, flyttbidrag, resebidrag och liknande stöd.

Stödet omfattar inte sociala förmåner som pensioner och arbetslöshetsersättning.

Vem kan få hjälp från fonden?

Enskilda arbetstagare som har blivit arbetslösa kan delta i EFG-projekt. Under perioden 2014–2020 kan det också gälla egenföretagare, tillfälligt anställda och visstidsanställda.

Unga som varken arbetar eller studerar i regioner med hög ungdomsarbetslöshet kan få EFG-stöd fram till 2017, men de får högst vara lika många som de arbetstagare som får stöd i dessa regioner.

Pengarna från globaliseringsfonden får inte användas för att hålla företag på fötter eller för att hjälpa till med modernisering eller omstrukturering.

EFG-förordningen för 2014–2020

I förordningen finns bland annat regler för när EFG kan ingripa och vem som kan ansöka om och få stöd.

Hur skiljer sig EFG från EU:s struktur- och investeringsfonder?

EU:s struktur- och investeringsfonder, särskilt Europeiska socialfonden arbetar strategiskt och långsiktigt för att föregripa och hantera de sociala konsekvenserna av näringslivsförändringar, t.ex. genom livslångt lärande.

EFG ger däremot tidsbegränsat individuellt engångsstöd.

Dela den här sidan