Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF)

© Shutterstock / sirtravelalot

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) är ett EU-instrument som införts för att visa solidaritet med arbetstagare eller egenföretagare som blivit av med jobbet på grund av omstruktureringar, och hjälpa dem att hitta ett nytt jobb.

Fonden bidrar till att skapa en mer dynamisk och konkurrenskraftig ekonomi i EU genom att öka de arbetslösas kompetens och därmed göra det lättare för dem att hitta ett nytt och bättre arbete.

EGF hjälper lågutbildade och missgynnade jobbsökande att hantera nya utmaningar på arbetsmarknaden.

Huvudregeln är att EGF kan hjälpa till när över 200 arbetstagare sägs upp på ett och samma företag (inklusive hos leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled) eller på många småföretag i olika branscher i samma region eller i en viss bransch i en eller flera grannregioner.

Fonden har en årsbudget på 210 miljoner euro för 2021–2027 och kan stå för mellan 60 och 85 % av kostnaderna för projekt som ska hjälpa arbetslösa att hitta nya jobb eller starta eget.

Fondens ärenden handläggs av nationella eller regionala myndigheter. Varje projekt pågår i två år.

Hur kan EGF hjälpa till?

EGF kompletterar befintliga arbetsmarknadsåtgärder genom att erbjuda individanpassade åtgärder för arbetslösa.

Fonden kan medfinansiera projekt som ger hjälp med

  • jobbsökning
  • yrkesvägledning
  • utbildning, fortbildning och omskolning
  • mentorstöd och coachning
  • entreprenörskap och företagsstart.

Den kan också ge bidrag till utbildning, uppehälle eller liknande stöd (inklusive bidrag till omsorgsgivare), flyttbidrag och rekryteringsincitament för arbetsgivare.

Stödet omfattar inte sociala förmåner som pensioner och arbetslöshetsersättning.

Vem kan få hjälp från fonden?

Enskilda arbetstagare som har blivit arbetslösa kan delta i EGF-projekt. Det gäller också egenföretagare, tillfälligt anställda och visstidsanställda.

Pengarna från fonden får inte användas för att hålla företag på fötter eller för att hjälpa till med modernisering eller omstrukturering.

EGF-förordningen för 2021–2027

I EGF-förordningen finns bland annat regler för när EGF kan ingripa och vem som kan ansöka om och få stöd. De viktigaste reglerna:

  • De som förlorar jobbet på grund av coronakrisen, digitaliseringen, automatiseringen, omställningen till en koldioxidsnål ekonomi eller andra förändringar är berättigade till stöd, oavsett vad som orsakade uppsägningen.
  • Det formella kravet är att minst 200 arbetstagare ska ha förlorat jobbet inom en viss referensperiod.
  • Medfinansieringsgraden ligger på mellan 60 % och 85 %.
  • Varje projekt kan pågå i två år.

Hur skiljer sig EGF från EU:s struktur- och investeringsfonder?

EU:s struktur- och investeringsfonder, särskilt Europeiska socialfonden plus arbetar strategiskt och långsiktigt för att föregripa och hantera de sociala konsekvenserna av näringslivsförändringar, t.ex. genom livslångt lärande.

EGF ger däremot ett tidsbegränsat individuellt engångsstöd.

Dela den här sidan