Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR)

© Shutterstock / sirtravelalot

Euroopan globalisaatiorahastosta tuetaan globalisaation aiheuttamien maailmankaupan rakennemuutosten vuoksi työttömiksi jääneitä. Tukea voi saada esimerkiksi silloin, kun suuryritys lopettaa toimintansa tai tuotanto siirretään EU:n ulkopuolelle. Rahastosta tuetaan myös maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömäksi jääneitä.

Globalisaatiorahaston vuotuinen enimmäisbudjetti on 150 miljoonaa euroa kaudella 2014–2020. Rahastosta tuetaan hankkeita, jotka auttavat irtisanottuja saamaan työtä tai perustamaan oman yrityksen. Rahaston tuki voi kattaa enintään 60 % hankkeen kustannuksista.

Globalisaatiorahastoa voidaan hyödyntää vain silloin, kun työttömiksi jää yli 500 yhden yrityksen työntekijää (mukaan lasketaan myös yrityksen alihankkijoiden ja jatkojalostajien työntekijät) tai suuri määrä yhden toimialan työntekijöitä samalla maantieteellisellä alueella tai lähialueilla.

Globalisaatiorahastosta tukea saavia hankkeita hallinnoivat ja toteuttavat kansalliset tai alueviranomaiset. Hankkeiden kesto on 2 vuotta.

Millaisia toimia tuetaan?

Globalisaatiorahastosta osarahoitetaan esimerkiksi seuraavanlaisia toimia:

  • työnhakuneuvonta
  • ammatinvalintapalvelut
  • koulutus ja uudelleenkoulutus
  • mentorointi ja valmennus
  • itsenäinen ammatinharjoittaminen ja yrityksen perustaminen.

Rahastosta voidaan maksaa myös koulutus-, liikkuvuus- ja toimeentuloavustuksia tai vastaavaa tukea.

Rahaston tukea ei voi käyttää sosiaaliturvaan, kuten eläkkeisiin tai työttömyyskorvauksiin.

Ketkä voivat saada tukea?

Yksittäiset työntekijät, jotka ovat jääneet työttömiksi, voivat saada tukea globalisaatiorahastosta rahoitettavien hankkeiden kautta. Kaudella 2014–2020 tukikelpoisia ovat myös työttömiksi jääneet itsenäiset ammatinharjoittajat, tilapäistyöntekijät ja määräaikaisilla työsopimuksilla työskennelleet.

Vuoden 2017 loppuun asti tukea voivat saada lisäksi työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret alueilla, joilla on suuri nuorisotyöttömyys. Tällöin nuoria tuetaan samassa suhteessa kuin alueen muita työttömiä.

Globalisaatiorahaston rahoitusta ei voi käyttää yritysten liiketoimintaan, nykyaikaistamiseen eikä rakenneuudistuksiin.

Globalisaatiorahastoasetus kaudelle 2014–2020

Asetuksessa säädetään muun muassa tukiperusteista, tuensaajista, hakemuksista ja tukitoimenpiteistä.

Miten globalisaatiorahasto eroaa EU:n rakenne- ja investointirahastoista?

Euroopan sosiaalirahastolla (ESR) ja muilla EU:n rakenne- ja investointirahastoilla on strategisempi pitkän aikavälin toimintamalli. Ne pyrkivät ennakoimaan ja hallitsemaan teollisuuden muutosten aiheuttamia sosiaalisia vaikutuksia esimerkiksi elinikäiseen oppimiseen kuuluvien toimien avulla.

Globalisaatiorahastosta puolestaan annetaan kertaluonteista, kestoltaan rajattua yksilöllistä tukea.

Jaa tämä sivu