Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Decentralizované agentury

Decentralizované agentury EU vykonávají technickou, vědeckou a řídící činnost, a pomáhají tak evropským orgánům vytvářet a realizovat jejich politiku.

Díky svým technickým a odborným kapacitám rovněž podporují spolupráci mezi orgány EU, vládami členských zemí a sociálními partnery.

Decentralizované agentury se zřizují na dobu neurčitou a sídlí v různých členských státech Unie. Každá agentura je jedinečná a plní svou specifickou funkci.

Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování spolupracuje s těmito čtyřmi decentralizovanými agenturami EU:

Sdílet tuto stránku