Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Gedecentraliseerde organen

De gedecentraliseerde agentschappen van de EU voeren technische, wetenschappelijke en beheerstaken uit die de EU-instellingen helpen om beleid te maken en uit te voeren.

Zij ondersteunen ook de samenwerking tussen de EU, de regeringen van de EU-landen en de sociale partners, door het bundelen van technische en specialistische expertise.

Gedecentraliseerde agentschappen worden opgezet voor onbepaalde tijd en zijn op allerlei plaatsen in de EU gevestigd. Ieder agentschap heeft een eigen taak.

Het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie werkt samen met de volgende vier gedecentraliseerde agentschappen van de EU:

Delen