Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Aġenziji deċentralizzati

L-aġenziji deċentralizzati tal-UE jwettqu kompiti tekniċi, xjentifiċi jew maniġerjali li jgħinu lill-istituzzjonijiet tal-UE jfasslu u jimplimentaw il-politiki.

L-aġenzji jappoġġjaw ukoll il-kooperazzjoni bejn l-UE, il-gvernijiet nazzjonali u l-imsieħba soċjali billi jiġbru għarfien espert tekniku u speċjalizzat.

L-aġenziji deċentralizzati jitwaqqfu għal perjodu indefinit u huma mifruxa madwar l-UE. Kull aġenzija hija unika u taqdi funzjoni individwali.

Id-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni tal-UE jaħdem flimkien ma’ dawn l-erba’ aġenziji deċentralizzati tal-UE:

Ixxerja din il-paġna