Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Agencje zdecentralizowane

Agencje zdecentralizowane UE realizują zadania o charakterze technicznym, naukowym lub administracyjnym, pomagając unijnym instytucjom w kształtowaniu i wdrażaniu polityki.

Poza tym ułatwiają  współpracę między UE, państwami członkowskimi i partnerami społecznymi  poprzez gromadzenie i udostępnianie wspólnej wiedzy technicznej i specjalistycznej.

Agencje zdecentralizowane są ustanawiane na czas nieokreślony i mają swoje siedziby w różnych miejscach UE. Każda agencja ma określony profil i realizuje konkretne zadania.

Unijna Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego współpracuje z czterema agencjami zdecentralizowanymi UE. Są to:

Udostępnij tę stronę