Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Decentralizované agentúry

Decentralizované agentúry EÚ vykonávajú technické, vedecké alebo riadiace úlohy, ktoré pomáhajú inštitúciám EÚ pri prijímaní a vykonávaní politík.

Takisto podporujú spoluprácu medzi EÚ, vnútroštátnymi vládami a sociálnymi partnermi prostredníctvom združovania technických a odborných skúseností.

Decentralizované agentúry sa zriaďujú na neurčitý čas a nachádzajú sa v celej EÚ. Každá agentúra je jedinečná a plní svoju individuálnu funkciu.

Generálne riaditeľstvo EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie spolupracuje s týmito štyrmi decentralizovanými agentúrami EÚ:

Zdieľať stránku