Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Decentralizuotos agentūros

Atlikdamos technines, mokslines arba administracines užduotis ES decentralizuotos agentūros padeda ES institucijoms formuoti ir įgyvendinti įvairių sričių politiką.

Jos taip pat padeda bendradarbiauti ES institucijoms, valstybių narių vyriausybėms ir socialiniams partneriams telkdamos technines ir specialiąsias žinias.

Decentralizuotos agentūros įsteigiamos neribotam laikui, jų būstinės įsikūrusios visoje ES. Kiekviena agentūra atlieka specifinę ir tik jai būdingą funkciją.

ES Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas bendradarbiauja su šiomis keturiomis ES decentralizuotomis agentūromis:

Bendrinti šį puslapį