Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Decentrale agenturer

EU's decentraliserede agenturer udfører tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige opgaver, som hjælper EU-institutionerne med at udforme og gennemføre politikker.

De støtter også samarbejdet mellem EU, medlemslandene og arbejdsmarkedets parter ved at samle teknisk og specialiseret knowhow.

De decentraliserede agenturer oprettes for en ubestemt periode og placeres rundt om i EU. Hvert agentur er unikt og har sine helt egne opgaver.

Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion  arbejder sammen med følgende fire decentraliserede EU-agenturer:

Del denne side