Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Decentralizētās aģentūras

ES decentralizētās aģentūras veic tehniskus, zinātniskus vai vadības uzdevumus, palīdzot ES iestādēm veidot un īstenot politiku dažādās jomās.

Tās arī veicina ES, valstu valdību un sociālo partneru sadarbību, koncentrējot tehniskās un speciālās zināšanas.

Decentralizētās aģentūras tiek izveidotas uz nenoteiktu laiku un ir izvietotas visā ES. Katra aģentūra ir unikāla un pilda tieši tai paredzētu uzdevumu.

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts sadarbojas ar šādām četrām ES decentralizētajām aģentūrām:

Ieteikt šo lapu: