Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της ΕΕ επιτελούν τεχνικό, επιστημονικό ή διοικητικό έργο και βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να χαράζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές.

Προάγουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των εθνικών κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων, με τη συγκέντρωση τεχνικής και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί συστήνονται για αόριστο χρονικό διάστημα και έχουν την έδρα τους σε όλη την ΕΕ. Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και έχει ξεχωριστά καθήκοντα.

Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης συνεργάζεται με τους ακόλουθους τέσσερις αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ:

Διαδώστε αυτή τη σελίδα