Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Detsentraliseeritud asutused

ELi detsentraliseeritud asutused täidavad tehnilisi, teadusalaseid või haldusülesandeid, millega nad aitavad ELi institutsioonidel kujundada ja rakendada poliitikat.

Nad toetavad ka koostööd ELi, liikmesriikide valitsuste ja sotsiaalpartnerite vahel, koondades tehnilisi ning erialaseid teadmisi.

Detsentraliseeritud asutused on loodud määramata ajaks ning nad asuvad üle kogu ELi. Oma ülesannete täitmisel on iga asutus ainulaadne.

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat teeb koostööd järgmise nelja Euroopa Liidu detsentraliseeritud asutusega:

Jaga seda lehte