Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Rodinné dávky

Rodinné dávky sú v rôznych krajinách odlišné. To, ktorá krajina zodpovedá za poskytovanie vašich rodinných dávok v prípade, že žijete v štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, závisí od vašej rodinnej situácie.

Celá vaša rodina žije v jednej krajine

V prípade, že všetci členovia vašej rodiny žijú v štáte, kde ste poistený, zodpovedá táto krajina za vaše rodinné dávky.

Vaši rodinní príslušníci žijú v odlišnej krajine ako vy

V prípade, že členovia vašej rodiny nežijú v štáte, kde ste poistený, môže mať vaša rodina nárok na dávky z viac ako jednej krajiny. Dávky však nedostanete dvakrát: podľa tzv. „pravidiel prednosti“ sa určí, ktorá krajina zodpovedá za ich poskytnutie.

 Zistite si informácie o vašich právach v jednotlivých krajinách

Pravidlá prednosti

  • Platí všeobecné pravidlo, že za poskytovanie dávok zodpovedá krajina, v ktorej na ne vašej rodine vzniká právo na základe výkonu zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti.
  • Keď vašej rodine vzniká právo na základe vykonávania zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti súčasne v oboch krajinách, zodpovedná bude krajina, kde žijú vaše deti, ak v nej pracuje aspoň jeden z rodičov. Inak to bude krajina, kde vám budú vyplácané najvyššie dávky.
  • Keď vašej rodine vzniká právo na základe výplaty dôchodku súčasne v oboch krajinách, zodpovedná bude krajina, kde žijú vaše deti, ak táto krajina vypláca jeden z dôchodkov. Inak to bude krajina, kde ste boli poistený alebo mali bydlisko najdlhšie.
  • V prípade, že vaše právo vzniká na základe bydliska v oboch krajinách, zodpovedná bude krajina, kde žijú vaše deti.

Príplatky

Môže sa stať, že dávky, ktoré vám vypláca príslušná krajina, sú nižšie ako tie, ktoré by ste dostávali v ďalšej krajine, kde ste na ne mohli mať nárok. V takomto prípade, bude druhá krajina vyplácať príplatok vo výške rozdielu týchto dávok.

Hodnotenie okolností vášho prípadu

V praxi sa tieto pravidlá uplatňujú podľa okolností každého jednotlivého prípadu. Obráťte sa na svoju príslušnú poisťovňu so žiadosťou o podrobnejšie informácie. Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam

Ďalšie informácie

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si najčastejšie otázky

Nenašli ste žiadnu odpoveď?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Stále máte nevyriešený problém?

Vaše práva na sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ na portáli Vaša Európa
Spýtajte sa služby Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Vyriešte problémy so zahraničnými orgánmi štátnej správy (SOLVIT)
Právne poradenstvo na stránkach Vaša Európa – Poradenstvo

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku