Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Familjeförmåner

Familjeförmåner skiljer sig åt länderna emellan. Vilket land som står för dina förmåner när du bor i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz beror på dina familjeförhållanden.

Hela familjen bor i samma land

Om alla dina familjemedlemmar bor i det land där du är försäkrad, så ansvarar det landet för dina familjeförmåner. 

Du och dina familjemedlemmar bor i olika länder

Om din familj inte bor i det land där du är försäkrad, kan din familj vara berättigad till förmåner i mer än ett land. Ni får dock inte samma förmåner två gånger: ”prioriteringsregler” avgör vilket land som ansvarar för förmånerna.

Läs om dina rättigheter i de olika länderna

Prioriteringsregler

  • Det land där din familjs rätt bygger på en anställning eller status som egenföretagare ansvarar i normalfallet för förmånerna.
  • Om din rätt bygger på en anställning eller status som egenföretagare i båda länderna, ansvarar landet där dina barn bor för förmånerna om en av föräldrarna också arbetar där. Annars är det landet med de högsta förmånerna som är ansvarigt.
  • Om din rätt bygger på pensioner från båda länderna, är landet där dina barn bor ansvarigt om det landet betalar en av pensionerna. Annars gäller att det land där du har varit försäkrad eller varit bosatt längst ansvarar för förmånerna.
  • Om din rätt bygger på bosättning i båda länderna, ansvarar landet där dina barn bor för förmånerna.

Tillägg

Det kan hända att de förmåner du får från ett behörigt land är lägre än vad du skulle ha fått från ett annat land där du också har rätt till sådana förmåner. I så fall ska det andra landet betala ett tillägg som motsvarar mellanskillnaden mellan de två förmånerna.

Enskild bedömning

I praktiken beror tillämpningen av reglerna på en bedömning i varje enskilt fall. Vänd dig till din socialförsäkringsinstitution för mer information. Hitta en institution i vår kontaktlista

Läs mer

Mer information hittar du under vanliga frågor

Behöver du mer hjälp?

Hittade du inte svar på din fråga? Har du fler frågor?

Läs mer om din socialförsäkring och din rätt till vård i andra EU-länder (Ditt Europa)
Ställ din fråga till Europa direkt 00800 6 7 8 9 10 11
Lös problem med nationella myndigheter i ett annat EU-land (Solvit)
Få juridisk rådgivning från Ditt Europa – Rådgivning

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan