Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Družinski prejemki

Države imajo različno urejene družinske prejemke. Naše družinske okoliščine bodo določile, katera država nam bo izplačevala družinske prejemke, če živimo v državah EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici.

Družinski člani živijo v isti državi

Če vsa naša družina živi v državi, v kateri smo zavarovani, bo naše družinske prejemke izplačevala ta država.

Družinski člani ne živijo v isti državi

Če naši družinski člani ne živijo v državi, v kateri smo zavarovani, smo lahko upravičeni do družinskih prejemkov iz obeh držav. To pa ne pomeni, da bomo dobili dvojne prejemke: "prednostno pravilo" določi državo plačnico.

Socialne pravice po državah

Prednostno pravilo

  • Na splošno velja, da družinske prejemke izplačuje država, v kateri smo zaposleni ali samozaposleni.
  • Če smo zaposleni ali samozaposleni v dveh državah, bo prejemke izplačevala država, v kateri živijo otroci, če tam dela eden od staršev. Sicer bo prejemke izplačevala država z višjo postavko za družinske prejemke.
  • Če prejemamo pokojnino iz dveh držav in uveljavljamo pravico do družinskih prejemkov, bo prejemke izplačevala država, v kateri živijo otroci. Sicer bo prejemke izplačevala država, v kateri smo bili najdlje zavarovani ali smo najdlje prebivali.
  • Če prebivamo v dveh državah, bo družinske prejemke izplačevala država, v kateri živijo naši otroci.

Dopolnilni prejemki

Družinski prejemki, ki nam jih izplačuje pristojna država, bodo morda nižji, kot bi bili v drugi državi, v kateri smo tudi upravičeni do prejemkov. V tem primeru bomo iz druge države prejemali dopolnilni znesek v višini razlike med prejemki obeh držav.

Pravila v praksi

Ta pravila se v praksi uporabljajo za vsak primer posebej. Natančneje se pozanimajte na svojem zavodu. Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Več informacij

Informacije boste našli tudi v odgovorih na pogosta vprašanja

Pomoč

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Pozanimajte se o sistemu socialne varnosti in zdravstvenega varstva v drugi državi članice EU (Tvoja Evropa)
Europe Direct – vaša vprašanja 00800 6 7 8 9 10 11
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Tvoja Evropa – pravni nasveti

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej