Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Ģimenes pabalsti

Ģimenes pabalsti dažādās valstīs atšķiras. Ja dzīvojat kādā ES dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, tad par pabalstu izmaksu atbildīgo valsti nosaka atkarībā no ģimenes atrašanās vietas.

Visa ģimene dzīvo vienā valstī

Ja visi ģimenes locekļi dzīvo valstī, kur esat apdrošināts, tad šī valsts atbild par jūsu ģimenes pabalstu izmaksu.

Jūs dzīvojat vienā valstī, bet jūsu ģimenes locekļi — citā

Ja jūsu ģimenes locekļi nedzīvo valstī, kur esat apdrošināts, jūsu ģimenei var būt tiesības uz pabalstu vairāk nekā vienā valstī. Taču pabalstus nevar saņemt dubultā apmērā: ir t.s. prioritātes noteikumi, pēc kuriem nosaka, kura valsts tos maksās.

Uzziniet, kādas ir jūsu tiesības katrā valstī

Prioritātes noteikumi

  • Parasti par pabalstu izmaksu atbild valsts, kur jūsu ģimenes tiesības uz pabalstu izriet no tā, ka esat tur nodarbināts vai pašnodarbināts.
  • Ja jūsu tiesības uz pabalstu izriet no tā, ka esat nodarbināts vai pašnodarbināts abās valstīs, tad pabalstu maksās valsts, kur dzīvo jūsu bērni, ja viens no vecākiem tajā strādā. Citādi to darīs valsts, kur šie pabalsti būtu augstāki.
  • Ja jūsu tiesības abās valstīs izriet no tā, ka tajās saņemat pensiju, tad pabalstu maksās valsts, kur dzīvo jūsu bērni, ja šī valsts maksā vienu no jūsu pensijām. Citādi to darīs valsts, kur visilgāk esat bijis apdrošināts vai dzīvojis.
  • Ja jūsu tiesības izriet no tā, ka esat dzīvojis abās valstīs, tad pabalstu maksās jūsu bērnu dzīvesvietas valsts.

Piemaksas

Var izrādīties, ka pabalsts, ko saņemat no kompetentās valsts, ir zemāks nekā tad, ja jūs būtu izvēlējies to saņemt no citas valsts, kurā arīdzan jums uz to bija tiesības. Ja tā noticis, otrā valsts jums piemaksās attiecīgo starpību.

Situācijas novērtēšana

Praksē šo noteikumu piemērošana ir atkarīga no katra konkrētā gadījuma. Sīkākas ziņas varat uzzināt jūsu sociālās apdrošināšanas iestādē. Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgās valsts kontaktiestādi

Sīkāka informācija

Papildinformāciju uzzināsit, ieskatoties bieži uzdotajos jautājumos

Jums vēl vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma?

Uzziniet par savām tiesībām uz sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi citā ES valstī (“Tava Eiropa”)
Uzdot jautājumu dienestam “Europe Direct” 00800 6 7 8 9 10 11
Atrisināt problēmas ar valsts iestādēm (SOLVIT)
Saņemt juridisku padomu portālā “Tava Eiropa”

Saistīti jaunumi

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: