Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Gezinstoelagen

Gezinstoelagen verschillen van land tot land. Welk land verantwoordelijk is voor uw gezinstoelagen wanneer u in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont, is afhankelijk van uw gezinssituatie.

Uw hele gezin woont in hetzelfde land

Als alle leden van uw gezin in het land wonen waar u verzekerd bent, dan is dat land verantwoordelijk voor uw gezinstoelagen.

U en uw gezinsleden wonen in verschillende landen

Als de leden van uw gezin niet wonen in het land waar u verzekerd bent, dan heeft uw gezin mogelijk in meer dan een land recht op gezinstoelagen. U ontvangt de toelagen niet tweemaal: 'prioriteitsregels' bepalen welk land verantwoordelijk is voor de toelagen.

Uw rechten, land per land

De prioriteitsregels

  • Doorgaans is het land waar het recht van uw gezin gebaseerd is op activiteiten als werknemer of als zelfstandige verantwoordelijk voor de gezinstoelagen.
  • Als uw recht gebaseerd is op activiteiten als werknemer of als zelfstandige in beide landen, dan is het land waar uw kinderen wonen verantwoordelijk als een van de ouders daar werkt. Anders is het land waar de hoogste toelagen betaald worden verantwoordelijk.
  • Als uw recht in beide landen gebaseerd is op een pensioen, dan is het land waar uw kinderen wonen verantwoordelijk als dat land een van de pensioenen betaalt. Anders is het land waar u verzekerd bent geweest of het langst hebt gewoond verantwoordelijk.
  • Als uw recht gebaseerd is op het feit dat u in beide landen gewoond hebt, dan is het land waar uw kinderen wonen verantwoordelijk.

Aanvullende toelagen

De toelagen die u van het bevoegde land ontvangt, kunnen lager zijn dan de toelagen die u zou hebben ontvangen van het andere land waar u rechten had. In dat geval zal het tweede land een aanvullende toelage betalen, gelijk aan het verschil tussen de twee toelagen.

Beoordeling van uw situatie

In de praktijk moet de toepassing van deze regels geval per geval apart worden bekeken. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie. Zoek een contactorgaan in onze lijst

Meer informatie

Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie. 

Hebt u nog hulp nodig?

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Meer over uw recht op sociale zekerheid en gezondheidszorg in een ander EU-land (Uw Europa)
Stel een vraag aan Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Hulp bij problemen met overheidsinstanties (SOLVIT)
Juridisch advies van Uw Europa – Advies.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen