Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Οικογενειακές παροχές

Οι οικογενειακές παροχές διαφέρουν από μια χώρα σε άλλη. Η οικογενειακή σας κατάσταση καθορίζει ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την καταβολή των παροχών σας όταν ζείτε στην ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία.

Όλα τα μέλη της οικογένειάς σας ζουν στην ίδια χώρα

Εάν όλα τα μέλη της οικογένειάς σας ζουν στη χώρα όπου είστε ασφαλισμένοι, η εν λόγω χώρα είναι υπεύθυνη για την καταβολή των παροχών σας.

Εσείς ζείτε σε διαφορετική χώρα από τα μέλη της οικογένειάς σας

Εάν τα μέλη της οικογένειάς σας δεν ζουν στη χώρα όπου είστε ασφαλισμένοι, η οικογένειά σας ενδέχεται να δικαιούται παροχές σε περισσότερες από μία χώρες. Δεν θα λαμβάνετε όμως διπλές παροχές: οι "κανόνες προτεραιότητας" ορίζουν ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την καταβολή των παροχών.

Μάθετε τα δικαιώματά σας ανά χώρα

Οι κανόνες προτεραιότητας

  • Υπεύθυνη για την καταβολή των παροχών είναι, κατά κανόνα, η χώρα στην οποία θεμελιώνεται το οικογενειακό σας δικαίωμα από μισθωτή εργασία ή αυτοαπασχόληση.
  • Εάν το δικαίωμά σας θεμελιώνεται από μισθωτή εργασία ή αυτοαπασχόληση και στις δύο χώρες, υπεύθυνη είναι η χώρα στην οποία ζουν τα παιδιά σας, εφόσον ένας από τους γονείς εργάζεται εκεί. Διαφορετικά, θα είναι η χώρα στην οποία καταβάλλονται οι υψηλότερες παροχές.
  • Εάν το δικαίωμά σας θεμελιώνεται από σύνταξη και στις δύο χώρες, υπεύθυνη είναι η χώρα στην οποία ζουν τα παιδιά σας, εφόσον αυτή η χώρα καταβάλλει μία από τις συντάξεις. Διαφορετικά, θα είναι η χώρα στην οποία έχετε ασφαλιστεί ή έχετε κατοικήσει για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  • Εάν το δικαίωμά σας θεμελιώνεται από την κατοικία σας και στις δύο χώρες, υπεύθυνη είναι η χώρα στην οποία ζουν τα παιδιά σας.

Συμπληρωματικές πληρωμές

Οι παροχές που λαμβάνετε από την αρμόδια χώρα ενδέχεται να αποδειχθούν χαμηλότερες από αυτές που θα λαμβάνατε από την άλλη χώρα στην οποία είχατε θεμελιώσει δικαιώματα. Στην περίπτωση αυτή, η δεύτερη χώρα θα καταβάλει συμπληρωματικό ποσό που θα αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των δύο παροχών.

Εκτίμηση της περίπτωσής σας

Στην πράξη, οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται κατά περίπτωση. Επικοινωνήστε με τον φορέα ασφάλισής σας για περισσότερες διευκρινίσεις. Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και την περίθαλψή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ (Η Ευρώπη σου)
Επικοινωνία με τον Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Επίλυση προβλημάτων με εθνική δημόσια υπηρεσία (SOLVIT)
Νομικές συμβουλές από την υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές»

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα