Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Perehüvitised

Perehüvitised on riigiti erinevad. See, milline riik on kohustatud teile perehüvitisi maksma, kui te elate ELis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitisi, sõltub teie perekonna olukorrast.

Kogu teie perekond elab ühes riigis

Kui kõik teie pereliikmed elavad riigis, kus te kindlustatud olete, vastutab hüvitiste maksmise eest asjaomane riik.

Teie ja teie pereliikmed elavad erinevates riikides

Kui teie pereliikmed ei ela riigis, kus te kindlustatud olete, võib teie perel olla õigus hüvitistele rohkem kui ühest riigist. Kuid te saa hüvitisi topelt: hüvitiste maksmise eest vastutav riik selgub prioriteetsuse määramise eeskirjade alusel.

Tutvuge oma õigustega riikide kaupa

Prioriteetsuse määramise eeskirjad

  • Üldjuhul vastutab perehüvitiste maksmise eest see riik, kus teie perekonna õigus hüvitisi saada tugineb töötamisele või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisele.
  • Kui teie õigus tugineb töötamisele või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisele mõlemas riigis, siis on vastutavaks riigiks see, kus elavad teie lapsed, kui seal töötab üks lapsevanem. Muidu on vastutavaks riigiks see riik, kus makstavate hüvitiste määr on kõrgeim.
  • Kui teie õigus tugineb pensioni saamisele mõlemas riigis, siis on vastutavaks riigiks see, kus elavad teie lapsed, kui see riik on üks pensioni maksvatest riikidest. Vastasel juhul on vastutavaks riigiks see, kus te olete kindlustatud või kus olete elanud kõige kauem.
  • Kui teie õigus tugineb elukohale mõlemas riigis, on vastutavaks riigiks see, kus elavad teie lapsed.

Täiendavad hüvitised

Pädevalt riigilt saadavad hüvitised võivad olla väiksemad, kui need, mida teil oli õigus saada teisest riigist. Sel juhul maksab teine riik täiendava summa, mis on kahe kõnealuse hüvitise vahe.

Teie olukorra hindamine

Tegelikkuses sõltub kõnealuste eeskirjade kohaldamine konkreetsest olukorrast. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust oma kindlustusasutusega. Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Lisateave

Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega

Vajate veel abi?

Ka te ei ole leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendamist vajav probleem?

Tutvuge oma sotsiaalkindlustus- ja tervishoiualaste õigustega teistes ELi riikides (Teie Euroopa)
Esitage päring talituse Europe Direct vahendusel 00800 6 7 8 9 10 11
Lahendage riiklike ametiasutustega tekkinud probleem (SOLVIT)
Küsige õigusalast abi teenistuselt Teie Euroopa Nõuanne

Seotud uudised

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte