Заетост, социални въпроси и приобщаване

Семейни обезщетения

Семейните обезщетения в отделните страни са различни. Коя страна отговаря за предоставянето на вашите обезщетения, когато живеете в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, зависи от положението на вашето семейство.

Цялото ви семейство живее в една страна 

Ако всички членове на вашето семейство живеят там, където вие сте осигурявани, тази страна е отговорна за вашите обезщетения.

Вие и членовете на семейството ви живеете в различни страни 

Ако членовете на вашето семейство не живеят в страната, в която вие се осигурявате, семейството ви може да има право на обезщетения в повече от една страна. Няма да получите обезщетения два пъти: „правилата за предимство“ определят коя страна трябва да ви ги предостави.

Запознайте се с правата си във всяка отделна страна

Правилата за предимство

  • По принцип страната, където правото на вашето семейство се основава на заетост или на самостоятелна заетост, е отговорна за предоставянето на обезщетения.
  • Ако правото ви се основава на заетост или на самостоятелна заетост в две страни, тогава страната, където живеят децата ви, е отговорна за предоставянето на обезщетения, при условие че единият родител работи там. В противен случай това е страната, която плаща най-високи обезщетения.
  • Ако правото ви се основава на пенсия в две страни, тогава страната, където живеят децата ви, е отговорна за предоставянето на обезщетения, при условие че тази страна плаща една от пенсиите. В противен случай това ще бъде страната, където най-дълго сте били осигурявани или сте живели най-дълго.
  • Ако правото ви се основава на пребиваване в две страни, тогава страната, където живеят децата ви, е отговорна за обезщетенията.

Добавки

Обезщетенията, които получавате от компетентната страна, може да се окажат по-ниски от тези, които бихте получавали от другата държава, където имате права. Ако случаят е такъв, втората страна ще плаща добавка, отговаряща на разликата между двете обезщетения.

Оценка на вашето положение

На практика прилагането на тези правила зависи от всеки конкретен случай. Свържете се с вашата осигурителна институция за повече информация. Използвайте нашия указател на институциите

Допълнителна информация

За допълнителна информация вижте нашите често задавани въпроси

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате някакъв проблем?

Научете повече за вашите социалноосигурителни и здравни права в друга страна от ЕС (Вашата Европа)
Задайте своя въпрос чрез Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация
Получете правен съвет от Вашата Европа — Съвети

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница