Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Úhrada vašich nákladů

Abyste si zajistili úhradu ošetření v co největším rozsahu, měli byste se před odjezdem informovat u své zdravotní pojišťovny. Obecně platí, že vám pojišťovna náklady uhradí pouze tehdy, pokud zákony vaší země dané ošetření uznávají. Např. náklady na léčebné pobyty v lázních jsou v některých státech hrazeny, v jiných nikoli.

Které náklady budou uhrazeny? Za co budu muset zaplatit?

Pokud obdržíte souhlas, budou vám náklady na ošetření (ať v nemocnici či jinde) uhrazeny buď podle sazby státu, v němž jste pojištěni, nebo státu, v němž je vám poskytnuto ošetření, a to podle toho, která z těchto sazeb je vyšší.

Které řešení je finančně nejvýhodnější?

Z finančního hlediska je pro vás nejvýhodnější získat souhlas.

V případě hospitalizace od vás vaše zdravotní pojišťovna bude téměř vždy vyžadovat, abyste nejprve získali předchozí souhlas. Tento souhlas vám zaručuje, že budou při úhradě použity pro vás nejpříznivější sazby. Vaše náklady na ošetření budou poté automaticky uhrazeny podle sazeb ve členském státě, kde je vám poskytnuto ošetření, a je-li ve státě, kde jste pojištěni, nabízena sazba vyšší, vaše pojišťovna vám uhradí rozdíl. Mějte na paměti, že Švýcarsko nárok na dodatečnou úhradu neuznává.

Pokud získáte souhlas v případě ambulantního ošetření budou záruky tytéž. Kromě toho můžete cestovat přímo do země, kde se hodláte nechat ošetřit, aniž jste obdrželi souhlas, a po návratu zažádat o úhradu u své zdravotní pojišťovny. Pokud je sazba úhrady nákladů vyšší než sazba ve státě ošetření, budou vám náklady uhrazeny podle této sazby. Pokud je však sazba úhrady vyšší ve státě, kde je vám poskytnuto ošetření, nebudete mít nárok na dodatečnou úhradu. Mějte na paměti, že ve Švýcarsku nejsou bez povolení náklady na ošetření hrazeny.

Poznámka: V současnosti neexistuje evropská definice pojmů „hospitalizace“ či „ambulantní ošetření“. Pokud jste na pochybách, informujte se u své zdravotní pojišťovny.

Mějte na paměti, že v zásadě budou náklady na vaše ošetření hrazeny pouze tehdy, pokud se zákony ve státě, kde jste pojištěni, na takové ošetření vztahují. Např. náklady na léčebné pobyty v lázních jsou v některých státech hrazeny, v jiných nikoli. Před cestou se informujte se u své pojišťovny.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku