Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Išlaidų padengimas

Prieš važiuodami į kitą šalį pasikonsultuokite su savo sveikatos draudimo institucija, kaip galėtų būti padengta kuo didesnė jūsų gydymo išlaidų dalis. Paprastai sveikatos draudimo institucija sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas padengs tik tuomet, jei šios paslaugos pripažįstamos pagal jūsų šalies teisę. Pavyzdžiui, gydymosi mineralinių vandenų baseinuose išlaidos vienose šalyse padengiamos, o kitose – ne.

Kokios išlaidos padengiamos? Už ką turėsiu mokėti pats?

Gavus išankstinį leidimą gydytis, tiek gydymo ligoninėje, tiek gydymo ne ligoninėje išlaidos padengiamos pagal didesnę išlaidų dalį kompensuojančią draudimo sistemą (šalies, kurioje esate apdraustas, arba šalies, kurioje gydotės).

Koks sprendimas finansiškai naudingiausias?

Finansiškai naudingiausia gauti gydymosi leidimą.

Gydymo ligoninėje atvejujūsų sveikatos draudimo institucija beveik visada reikalaus gauti išankstinį gydymosi leidimą. Šis leidimas užtikrina, kad jūsų gydymo išlaidos bus padengiamos pagal palankiausią kompensavimo sistemą. Tokiu atveju jūsų gydymo išlaidos bus automatiškai padengiamos pagal šalies, kurioje gydotės, draudimo išmokų tarifus. Jei šalyje, kurioje esate apdraustas, draudimo išmokų tarifai yra didesni, jūsų draudimo įstaiga jums papildomai išmokės šį išmokų skirtumą padengiančią kompensaciją. Prašome atkreipti dėmesį, kad papildoma kompensacija nemokama santykiuose su Šveicarija.

Jei planuojate gydytis ne ligoninėje, galite iš anksto gauti gydymosi leidimą. Tokiu atveju jums bus suteikiamos prieš tai nurodytos garantijos. Vykti gydytis į kitą šalį galite ir be išankstinio gydymosi leidimo. Tokiu atveju prašymą padengti išlaidas savo sveikatos draudimo institucijai turėsite pateikti sugrįžęs. Jei jūsų šalyje taikomas draudimo išmokų tarifas yra didesnės nei gydymosi šalyje, jūsų išlaidos bus padengiamos pagal jūsų šalies draudimo sistemą. Tačiau jei draudimo išmokų tarifas didesnis gydymosi šalyje, papildoma kompensacija jums nebus išmokėta. Prašome atkreipti dėmesį, kad gydymosi leidimo neturinčių asmenų gydymosi išlaidos nepadengiamos santykiuose su Šveicarija.

Pastaba: šiuo metu nėra Europos lygmens apibrėžimo, kas yra „gydymas ligoninėje“ arba „gydymas ne ligoninėje“. Jei turite su tuo susijusių klausimų, susisiekite savo sveikatos draudimo institucija.

Prašome atkreipti dėmesį, kad jūsų gydymo išlaidos padengiamos tik tokiu atveju, jei jums suteiktos gydymo paslaugos pripažįstamos pagal šalies, kurioje esate apdraustas, teisę. Pavyzdžiui, gydymosi mineralinių vandenų baseinuose išlaidos vienose šalyse padengiamos, o kitose – ne. Prieš leisdamiesi į kelionę kreipkitės dėl šių klausimų į savo draudimo instituciją.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį