Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Koszty pokrywane przez ubezpieczenie

Aby upewnić się, że ubezpieczenie pokryje koszty leczenia do maksymalnej wysokości, warto jeszcze przed wyjazdem poprosić o informacje swój zakład ubezpieczeń zdrowotnych. Z reguły zakład ubezpieczeń zdrowotnych pokryje koszty tylko, jeśli prawo danego kraju uznaje ten rodzaj leczenia za podlegający ubezpieczeniu. Na przykład koszt kuracji w centrach odnowy biologicznej jest objęty ubezpieczeniem tylko w niektórych krajach.

Jakie koszty obejmie ubezpieczenie? Ile zapłacę z własnej kieszeni?

Jeśli uzyskają Państwo wymagane zezwolenie, ubezpieczenie pokryje koszt leczenia (szpitalnego lub innego) po korzystniejszej z następujących dwóch stawek: stawce pokrywanej przez ubezpieczenie w kraju, w którym są Państwo ubezpieczeni, lub stawce kraju, w którym poddano Państwa leczeniu.

Które rozwiązanie jest najkorzystniejsze finansowo?

Najbardziej opłacalne jest uzyskanie zezwolenia.

W przypadku leczenia szpitalnego Państwa zakład ubezpieczeń zdrowotnych najczęściej będzie wymagać wcześniejszego uzyskania zgody. Tego rodzaju zezwolenie gwarantuje zwrot kosztów po najkorzystniejszej stawce. Koszty leczenia zostaną automatycznie zwrócone w wysokości stawki przyjętej w kraju, w którym odbywa się leczenie, a jeśli w kraju, w którym są Państwo ubezpieczeni, oferowana jest wyższa stawka, ubezpieczenie zwróci kwotę różnicy w stawkach. Na uwagę zasługuje fakt, że taki dodatkowy zwrot nie przysługuje w przypadku Szwajcarii.

W przypadku leczenia pozaszpitalnego, ijeśli uzyskają Państwo zezwolenie, będą Państwu przysługiwać takie same gwarancje, co w przypadku hospitalizacji. Ewentualnie mogą Państwo udać się bezpośrednio do kraju, w którym zamierzają Państwo poddać się leczeniu, bez uprzedniego uzyskania zgody, i złożyć wniosek o zwrot oferowany przez Państwa zakład ubezpieczeń zdrowotnych dopiero po powrocie. Jeśli stawka ubezpieczenia jest wyższa niż w kraju leczenia, zwrot zostanie przyznany w wysokości tej stawki. Jeśli jednak stawka ubezpieczenia jest wyższa w kraju, w którym odbywa się leczenie, nie będzie Państwu przysługiwać dodatkowy zwrot. Na uwagę zasługuje fakt, że w razie nieuzyskania zgody w przypadku Szwajcarii ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia.

Uwaga: dotąd nie przyjęto wspólnej, europejskiej definicji „leczenia szpitalnego” ani „leczenia pozaszpitalnego”. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze swoim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.

Warto pamiętać, że zasadniczo Państwa ubezpieczenie pokryje koszty leczenia wyłącznie, jeśli prawo kraju, w którym są Państwo ubezpieczeni, uznaje ten rodzaj leczenia za podlegający ubezpieczeniu. Na przykład koszt kuracji w centrach odnowy biologicznej jest objęty ubezpieczeniem tylko w niektórych krajach. Przed podróżą należy zasięgnąć informacji w swoim zakładzie ubezpieczeń.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę