Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Dækning af dine omkostninger

For at sikre, at du er bedst muligt dækket, bør du konsultere din sygesikringsinstitution, før du rejser. Generelt dækker din sygesikringsinstitution kun dine omkostninger, hvis behandlingen anerkendes af lovgivningen i din hjemstat. Eksempelvis dækkes omkostningerne til kurophold i nogle lande, men ikke i andre.

Hvilke omkostninger dækkes? Hvor meget skal jeg selv betale?

Hvis du får tilladelse, vil omkostningerne til behandling (på sygehus eller ej) blive dækket til den højeste takst – dvs. enten i den stat, hvor du er forsikret, eller i den stat, hvor du modtager behandling.

Hvilken løsning er den økonomisk mest fordelagtige?

Økonomisk set er det bedste, du kan gøre, at få godkendt behandlingen på forhånd.

Hvis der er tale om sygehusbehandling, vil din sygesikringsinstitution næsten altid kræve, at du skal ansøge om forudgående tilladelse. Denne tilladelse sikrer dig godtgørelse til den bedste takst. Dine omkostninger til behandling vil så automatisk blive godtgjort til den takst, der tilbydes i den stat, hvor du modtager behandling, og hvis taksten, der tilbydes i den stat, hvor du er forsikret, er højere, vil din forsikring godtgøre forskellen. Bemærk, at retten til yderligere godtgørelse ikke er anerkendt i forhold til Schweiz.

Hvis der ikke er tale om sygehusbehandling, er garantierne de samme, hvis du får godkendt behandlingen. Alternativt kan du rejse direkte til det land, hvor du ønsker at modtage behandling, uden at have fået godkendt behandlingen og ansøge om den godtgørelse af udgifter, som tilbydes af din sygesikringsinstitution, når du vender hjem. Hvis dækningstaksten er højere end i den stat, hvor behandlingen er modtaget, vil du få godtgjort dine udgifter til denne takst. Men hvis dækningstaksten er højere i den stat, hvor behandlingen er modtaget, har du ikke ret til yderligere godtgørelse. Bemærk, at hvis behandlingen ikke er godkendt, dækkes behandlingsomkostningerne ikke i forhold til Schweiz.

Bemærk: Der findes i øjeblikket ingen europæisk definition af ”sygehusbehandling” og ”ikke-sygehusbehandling”. Hvis du er i tvivl, bør du undersøge dette nærmere hos din sygesikringsinstitution.

Bemærk, at i princippet dækkes dine omkostninger til behandling kun, hvis behandlingen dækkes af lovgivningen i den stat, hvor du er forsikret. Eksempelvis dækkes omkostningerne til kurophold i nogle lande, men ikke i andre. Undersøg dette hos din sygesikringsinstitution, før du rejser.

Relaterede nyheder

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side