Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Költségtérítés

Elutazása előtt tájékozódjon egészségbiztosítójánál a költségtérítés feltételeiről, annak érdekében, hogy a lehető legkedvezőbb lehetőséget választhassa. Az egészségbiztosító általában csak akkor téríti meg a felmerülő költségeket, ha annak az országnak az társadalombiztosítási rendszere, ahol Ön biztosított, támogatja a kérdéses kezelést. A gyógyfürdőkezelést például egyes országokban támogatja a társadalombiztosítás, más országokban nem.

Milyen költségeket térít a biztosító? Mit kell nekem fizetnem?

Előzetes engedély birtokában az Ön költségeinek megtérítésénél annak az országnak a szabályai irányadóak, amelynek társadalombiztosítási rendszere kedvezőbb feltételeket biztosít az adott kezelés térítését illetően, függetlenül attól, hogy kórházban vagy más intézményben kezelték-e.

Példa

Évának X országban van biztosítása. Engedélyezték számára, hogy műtétjére Y országban kerüljön sor. A kórházi ellátás költsége 4000 euró. Ha a műtétre X országban kerülne sor, ott a biztosító 2800 eurót térítene meg Éva számára. Y országban ugyanennek az ellátásnak a költségeiből 3200 eurót térít a biztosító. Mivel Éva megkapta az engedélyt, ugyanolyan feltételek mellett veheti igénybe az ellátást, mint Y ország biztosítottjai – azaz számára is 3200 eurót térít a biztosító, és neki is csak a 800 eurós különbséget kell saját zsebből fizetnie.

Ha viszont hasonló kezelés költségeiből X országban 3500 eurót térítene meg a biztosító, akkor Évának az Y országbeli kezelés esetén nemcsak az ott járó 3200 eurót térítik meg, hanem a két országban nyújtott térítések közti különbséget is (3500-3200=300 euró), tehát összesen 3500 eurót. Ténylegesen tehát csak 500 eurót kell saját zsebből fizetnie.


Fontos tudni, hogy ez a térítéskiegészítés nem vonatkozik sem azokra az EGT-országokban biztosított személyekre, akik Svájcban kezeltetik magukat, sem azokra a svájci biztosítottakra, akik EGT-országba utaznak gyógykezelésre.

Ha az Ön számára nem engedélyezték a külföldi gyógykezelést, akkor elvileg nem jogosult arra, hogy a kórházi kezelés kapcsán költségtérítésben részesüljön. Ha Ön kórházon kívüli kezelésben részesült, és nem rendelkezik előzetes engedéllyel, akkor a biztosítás országában érvényes feltételek szerint térítik a kezelést, akkor is, ha a gyógykezelés országában nagyobb mértékű térítést kapna. Itt is meg kell jegyezni, hogy engedély híján nem jár térítés sem azoknak az EGT-országokban biztosított személyeknek, akik Svájcban kezeltetik magukat, sem azoknak a svájci biztosítottaknak, akik EGT-országba utaznak gyógykezelésre.

Mikor kell a legkevesebbet fizetnem?

A legjobban akkor jár, ha beszerzi az engedélyt.

Kórházi kezelés esetén egészségbiztosítója majdnem minden esetben előzetes engedélyhez köti a kezelés támogatását. Ez az engedély biztosítja, hogy Ön mindig a lehető legmagasabb költségtérítésben részesüljön. Ön automatikusan megkapja a gyógykezelés országában járó térítést, és ha a biztosítás országában ennél magasabb összegű térítés járna, akkor a kettő közti különbséget is. Ez a térítéskiegészítés azonban nem vehető igénybe Svájc esetében.

Kórházon kívüli kezelés esetén az engedély ugyanezeket a garanciákat biztosítja. Ön dönthet azonban úgy is, hogy előzetes engedély nélkül veszi igénybe a külföldi kezelést, és csak a kezelést követően, hazatértekor kéri biztosítójától a költségek térítését. A térítés mértékére ekkor a biztosítás országában érvényes feltételek vonatkoznak: ha a gyógykezelés országában érvényes feltételek szerint Ön magasabb térítést kapna, nem jogosult térítéskiegészítésre, mivel nincs engedélye. Ne feledje, hogy engedély híján nem jár költségtérítés Svájc esetében.

Megjegyzés: jelenleg nincs általánosan elfogadott európai definíció arra, mi minősül „kórházi kezelésnek” vagy „kórházon kívüli kezelésnek”. Ha tudni szeretné, minek minősül az Ön által igénybe venni kívánt kezelés, kérdezze meg egészségbiztosítóját.

Arról se feledkezzen meg, hogy gyógykezelésének költségeit elvileg csak akkor téríti meg a biztosító, ha annak az országnak a társadalombiztosítási rendszere, ahol Ön biztosított, támogatja a kérdéses kezelést. A gyógyfürdőkezelést például egyes országokban támogatja a társadalombiztosítás, más országokban nem. Mielőtt útnak indul, érdemes tájékoztatást kérnie egészségbiztosítójától.

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a szükséges információkat? Megoldandó problémája van?

Tegyen fel kérdést az Europe Directen keresztül! (00800 6 7 8 9 10 11)
Oldja meg a nemzeti szervekkel fennálló problémáit (SOLVIT)!
Kérjen jogi tanácsot az Állampolgári Tanácsadó Szolgálatnál!

Oldal megosztása