Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Költségtérítés

Elutazása előtt tájékozódjon egészségbiztosítójánál a költségtérítés feltételeiről, annak érdekében, hogy a lehető legkedvezőbb lehetőséget választhassa. Az egészségbiztosító általában csak akkor téríti meg a felmerülő költségeket, ha annak az országnak az társadalombiztosítási rendszere, ahol Ön biztosított, támogatja a kérdéses kezelést. A gyógyfürdőkezelést például egyes országokban támogatja a társadalombiztosítás, más országokban nem.

Milyen költségeket térít a biztosító? Mit kell nekem fizetnem?

Előzetes engedély birtokában az Ön költségeinek megtérítésénél annak az országnak a szabályai irányadóak, amelynek társadalombiztosítási rendszere kedvezőbb feltételeket biztosít az adott kezelés térítését illetően, függetlenül attól, hogy kórházban vagy más intézményben kezelték-e.

Mikor kell a legkevesebbet fizetnem?

A legjobban akkor jár, ha beszerzi az engedélyt.

Kórházi kezelés esetén egészségbiztosítója majdnem minden esetben előzetes engedélyhez köti a kezelés támogatását. Ez az engedély biztosítja, hogy Ön mindig a lehető legmagasabb költségtérítésben részesüljön. Ön automatikusan megkapja a gyógykezelés országában járó térítést, és ha a biztosítás országában ennél magasabb összegű térítés járna, akkor a kettő közti különbséget is. Ez a térítéskiegészítés azonban nem vehető igénybe Svájc esetében.

Kórházon kívüli kezelés esetén az engedély ugyanezeket a garanciákat biztosítja. Ön dönthet azonban úgy is, hogy előzetes engedély nélkül veszi igénybe a külföldi kezelést, és csak a kezelést követően, hazatértekor kéri biztosítójától a költségek térítését. A térítés mértékére ekkor a biztosítás országában érvényes feltételek vonatkoznak: ha a gyógykezelés országában érvényes feltételek szerint Ön magasabb térítést kapna, nem jogosult térítéskiegészítésre, mivel nincs engedélye. Ne feledje, hogy engedély híján nem jár költségtérítés Svájc esetében.

Megjegyzés: jelenleg nincs általánosan elfogadott európai definíció arra, mi minősül „kórházi kezelésnek” vagy „kórházon kívüli kezelésnek”. Ha tudni szeretné, minek minősül az Ön által igénybe venni kívánt kezelés, kérdezze meg egészségbiztosítóját.

Arról se feledkezzen meg, hogy gyógykezelésének költségeit elvileg csak akkor téríti meg a biztosító, ha annak az országnak a társadalombiztosítási rendszere, ahol Ön biztosított, támogatja a kérdéses kezelést. A gyógyfürdőkezelést például egyes országokban támogatja a társadalombiztosítás, más országokban nem. Mielőtt útnak indul, érdemes tájékoztatást kérnie egészségbiztosítójától.

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása