Заетост, социални въпроси и приобщаване

Покриване на вашите разходи

За да си осигурите максимално покритие, консултирайте се с вашата здравноосигурителна институция преди заминаването. По принцип вашата здравноосигурителна институция ще покрие разходите ви, само ако законът във вашата държава признава лечението. Например разходите за балнеолечение се покриват в някои държави, а в други — не.

Кои разходи ще бъдат покрити? Колко ще трябва да платя?

Ако сте получили разрешение, разходите по лечението (независимо дали е болнично или не) ще бъдат покрити по по-изгодната за вас тарифа— тази в страната, в която притежавате здравна осигуровка, или тази в страната, в която се провежда лечението.

Кое е финансово най-изгодното решение?

От финансова гледна точка, най-добре е да се сдобиете с разрешение.

За болнично лечение здравноосигурителните институции почти винаги изискват предварително разрешение. То ви гарантира възстановяване на разходите за лечение по най-изгодната тарифа. Те ви се възстановяват автоматично по тарифата в страната, където се лекувате, а ако страната, в която сте осигурени, предлага по-висока тарифа, осигуровката ви ще покрие разликата. Моля имайте предвид, че Швейцария не признава правото на допълнителното възстановяване.

За извънболничното лечение са налице същите гаранции, ако получите разрешение. Можете също така да пътувате до страната, в която желаете да се лекувате, без предварително разрешение и да поискате възстановяване на средствата от вашата здравноосигурителна институция след завръщането си. Ако тарифата във вашата страна е по-висока от тази в страната на лечение, възстановяването ще се извърши по нея. Ако обаче тарифата е по-висока в страната, в която се лекувате, нямате право на допълнително възстановяване. Моля имайте предвид, че без разрешение разходите по лечението не се покриват по отношение на Швейцария.

Забележка: засега не съществува европейска дефиниция за понятията „болнично лечение“ или „извънболнично лечение“. При съмнение се консултирайте с вашата здравноосигурителна институция.

Моля имайте предвид, че по принцип разходите ви за лечение ще бъдат покрити, само ако законодателството в страната, в която притежавате осигуровка, признава лечението. Например някои държави покриват разходите за балнеолечение, а други — не. Осведомете се от вашата здравноосигурителна институция, преди да заминете в чужбина.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница