Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Wat krijgt u vergoed?

Om zeker te weten wat er wordt vergoed, moet u voor vertrek contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Over het algemeen vergoedt de zorgverzekeraar alleen behandelingen die ook in eigen land wettelijk zijn erkend. Om een voorbeeld te geven: in sommige landen worden de kosten van een verblijf in een kuuroord vergoed, in andere niet.

Welke kosten zijn gedekt? Wat moet ik zelf betalen?

Als u toestemming heeft gekregen, dan worden de kosten van de behandeling (al dan niet met ziekenhuisopname) vergoed volgens het hoogste tarief, namelijk dat van het land waar u verzekerd bent of dat van het land waar u wordt behandeld.

Wat is financieel gezien de gunstigste oplossing?

Financieel gezien is het het verstandigst om van tevoren toestemming aan te vragen.

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, verlangt uw zorgverzekeraar bijna altijd dat u voorafgaande toestemming vraagt. Met deze toestemming bent u er zeker van dat u de hoogst mogelijke vergoeding krijgt. De kosten worden dan automatisch vergoed volgens het tarief van het land waar u wordt behandeld. Maar als het tarief in het land waar u verzekerd bent, hoger is, past uw verzekering het verschil bij. Let op: Voor Zwitserland geldt deze extra vergoeding niet.

Als u niet in het ziekenhuis opgenomen , wordt en u heeft toestemming gevraagd, dan krijgt u toch dezelfde vergoeding. U kunt zich ook zonder voorafgaande toestemming in hetbuitenland laten behandelen en na terugkeer uw zorgverzekeraar om een vergoeding vragen. Als de vergoeding in eigen land hoger is dan de vergoeding in het land waar u bent behandeld, krijgt u die hogere vergoeding. Als de vergoeding echter lager is dan in het land waar u bent behandeld, dan heeft u geen recht op een extra vergoeding. Let op: Zonder voorafgaande toestemming wordt de behandeling van EER-onderdanen in Zwitserland en van Zwitsers in een EER-land niet vergoed.

Opmerking: Er is nog geen Europese definitie om te bepalen wat wel en niet wordt beschouwd als "ziekenhuisopname" of "ziekenhuisbehandeling". Als u twijfelt, raadpleeg dan uw zorgverzekeraar.

In principe wordt uw behandeling alleen vergoed als die behandeling wettelijk is erkend in het land waar u bent verzekerd. Om een voorbeeld te geven: in sommige landen worden de kosten van een verblijf in een kuuroord vergoed, in andere niet. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u vertrekt.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen